پایان نامه بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز


چکیده

محقق در این پژوهش که با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملکرد فروش به محک تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شرکت جهت بهره برداری ارائه نماید.

هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملکرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش ، که عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی

فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری

بمنظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده کلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :

 

اولویتشاخص
اولتبلیغات
دومبازاریابی مستقیم
سومروابط عمومی
چهارمپیشبرد فروش
پنجمفروش حضوری
ششماسپانسری

کلید واژه : ارتباطات بازاریابی – عملکرد فروش – اسپانسری

 

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

1-1-مقدمه

در آستانه قرن بیست و یکم دنیا با تحولات سریع و عمیقی روبرو است . شرکت ها و مؤسسات مختلف به این باور رسیده اند که در بازار کار و فعالیت بین رقیبان و از همه مهمتر بین خریداران و مشتریان ، کسب شهرت بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است. در این راه موسساتی موفق خواهند بود که به مشتریان خود وابسته اند و می بایست نیاز ها و خواسته های آن ها را درک کرده و آن ها را برآورده سازند و حتی سعی کنند از انتظارات آنان پیشی بگیرند.این عمل باعث می شود که حداکثر رضایت در مشتری بوجود آمده و مشتری از خرید گذرا که تنها یک بازار کالا یا خدمات استفاده می کنند به مشتری وفادار و دائمی تبدیل شود.(سماواتی ، 1375 ، 22)

در این رهگذر ارتباطات بازاریابی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار می باشد، ارتباطات نقش حیاتی در تکمیل اهداف بازاریابی ایفا می کند فلذا  فهم ارتباطات ضروری است. زیرا فرایند پایه ای است که سازمانها خصوصا” مدیران از طریق ان به تکمیل مجموعه اهدافشان و تبدیل ان به موفقیت می اندیشند.

محقق در این پژوهش که با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز ” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملکرد فروش به محک تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شرکت جهت بهره برداری ارائه نماید.لذا در این فصل به موارد زیر خواهد پرداخت:

1-2-بیان مسئله

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4-اهداف تحقیق

1-5-قلمرو تحقیق

1-6-مدل تحلیل تحقیق

1-7-سؤالات تحقیق

1-8-فرضیه های تحقیق

1-9-جامعه و نمونه آماری

1-10-شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته شده در تحقیق

1-2-بیان مسئله

ارتباطات بازاریابی عبارت جامعی است که برای توصیف تمام انواع مختلف پیامهای برنامه ریزی شده ای که برای ایجاد برند استفاده می شود بکار گرفته می شوند،ارتباطات بازاریابی یا مفهوم ترفیع  (Promotion به عنوان یکی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی  4P  نیز شناخته می شود.

توجه به مشتری ازمنظرتأمین منابع حیاتی مورد نیازشرکت ،بطوردائمی دردستورکار شرکت قراردارد . لذا محقق ،با علم به اینکه ، تمامی فعالیتهای نرم افزاری وسخت افزاری، باید نشانگرخواست وانتظارمشتری باشد تا وفاداری او را افزایش داده و باعث افزایش عملکرد فروش گردد تلاش می نماید تا سازمان متبوع خود را در جهت رسیدن به این مهم که همانا افزایش فروش می باشد ، یاری بخشد.

ارتباطات نقش حیاتی در تکمیل اهداف بازاریابی ایفا میکند، فهم ارتباطات ضروری است. زیرا فرایند پایه ای است که سازمانها خصوصا مدیران از طریق ان به تکمیل مجموعه اهدافشان و تبدیل ان به موفقیت میاندیشند. بری(1397)، ارتباطات را به عنوان عمل انتقال اطلاعات از ذهن یک شخص به ذهن شخص دیگر توصیف میکند. مک شل (2000) و پیتر (1998)، ارتباطات را به عنوان انتقال پیام از فرستنده به دریافت کننده توضیح میدهد. که هر دو طرف به شکل یکسانی ان را درک کنند. ابزارهای ارتباطات  بازاریابی  شامل فروش شخصی ، انتشار و روابط عمومی ، بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش میباشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی رابطه ارتباطات بازاریابی بر عملکرد فروش شرکت پرداخته و پیشنهادات کاربردی ارائه شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید