پایان نامه بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران


دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه فقه و مبانی حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A

رشته : الهیات و معارف اسلامی 

   گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

 

استادراهنما:

سرکار خانم بتول مهرگان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف و ضروریات تحقیق…………………………………………………………………………… 5

1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مبانی و مفاهیم  مفسد‌فی‌الارض

2-1- تبیین لغوی افساد‌فی‌الارض……………………………………………………………………….. 8

2-2- مبنای فقهی جرم افساد………………………………………………………………………………… 10

2-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2- روایات………………………………………………………………………………………………… 21

2-2-3- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهی از منکر………………………………………. 28

2-2-4- ادله وارد در جرائم تعزیری………………………………………………………………………. 29

فصل سوم: مصادیق فقهی و حقوقی  مفسد‌فی‌الارض

3-1- قاتل اهل ذمّه…………………………………………………………………………………………….. 34

3-2- کفن دزد (نبّاش)………………………………………………………………………………………… 35

3-3- آتش افروز……………………………………………………………………………………………….. 37

3-4- تکرارکنندگان محرمات………………………………………………………………………………… 39

3-5- مجازات ساحر…………………………………………………………………………………………… 41

3-6- مجازات محتال………………………………………………………………………………………….. 42

3-7- مجازات سارق زیرانداز مسجد………………………………………………………………………. 43

3-8- مجازات محارب………………………………………………………………………………………… 43

3-9-1- محاربه و بغی………………………………………………………………………………………… 43

3-9-2- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 45

3-9-3- سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق……………………………………………………………………. 48

3-9-4- اقدام مسلحانه علیه حکومت اسلامی……………………………………………………………. 50

3-9-5- مصادیق محارب در قانون تعزیرات…………………………………………………………….. 52

3-9-6- مجازات محارب…………………………………………………………………………………….. 53

3-10- مجازات مربوط به مواد مخدر……………………………………………………………………… 55

3-10-1- حکم تکلیفی موادمخدر…………………………………………………………………………. 55

3-10-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر…………………………………………………. 61

3-10-3- احکام وضعی در خصوص موادمخدر……………………………………………………….. 64

3-10-4- احکام جزائی و مجازات………………………………………………………………………… 67

3-10-5- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است………………………. 69

3-10-6- تکرار برخی از جرائم تعزیری…………………………………………………………………. 70

3-10-7- مجازات حدی مستقل افساد‌فی‌الارض مقتضای نظام کیفری اسلام…………………….. 70

3-10-8- مجازات حدی افساد‌فی‌الارض لازمه حفظ مصالح خمسه……………………………….. 71

3-10-9- دو عنصر جرم افساد‌فی‌الارض………………………………………………………………… 73

3-10-10- قانون مبارزه با موادمخدر……………………………………………………………………… 74

3-11- مجازات قاچاق انسان……………………………………………………………………………….. 76

3-11-1- واژه قاچاق انسان…………………………………………………………………………………. 76

3-11-2- قاچاق انسان از لحاظ حقوقی…………………………………………………………………. 76

3-11-3- جرایم سازمان یافته فراملی……………………………………………………………………… 77

3-11-4- توریسم جنسی……………………………………………………………………………………. 78

3-11-5- اهداف تجارت انسانی…………………………………………………………………………… 79

3-11-6- رویکرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان……………………………………….. 80

3-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان……………………………………………………………. 89

3-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)……………………………………………… 94

3-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی…………………………………………………………………….. 94

3-12-2-مبانی فقهی پرونوگرافی………………………………………………………………………….. 99

3-12-3- مصادیق حقوقی پورنوگرافی…………………………………………………………………… 103

3-12-4- مجازات پورنوگرافی رایانه ای…………………………………………………………………. 115

3-13- سایر مصادیق مفسد‌فی‌الارض……………………………………………………………………… 117

3-13-1- مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری………………………………………………………. 117

3-13-2- اخلالگران اقتصادی………………………………………………………………………………. 118

3-13-3- جاعلان اسکناس………………………………………………………………………………….. 119

3-13-4- جرائم نیروهای مسلح……………………………………………………………………………. 120

3-13-5- محتکران و گرانفروشان…………………………………………………………………………. 122

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………125

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….134

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد