پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :
بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

استاد راهنما :
دکتر محمد علی قربانی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام…………………………………………………………………. 7

بخش اول:تعاریف…………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن……………………………………………………………………. 8

2-1-1- تعریف بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2- بلوغ زن…………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- تغییرات دوران بلوغ در انسان………………………………………………………………………………. 9

2-1-4- تغییرات بلوغ در دختران…………………………………………………………………………………….. 9

2-1-4-1- ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ………………………………………………….. 10

2-1-4-2- رشد پستان ها……………………………………………………………………………………………. 10

2-1-4-3- عادت ماهیانه…………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-4-4- چگونگی و چرایی عادت ماهیانه……………………………………………………………………. 11

2-1-5- رحم……………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-5-1-چرخه ی هورمونی دوره ماهیانه………………………………………………………………………. 12

2-1-5-2- زمان شروع قاعدگی طبیعی…………………………………………………………………………… 12

2-1-5-3- نظم دوره ی ماهیانه…………………………………………………………………………………….. 13

2-1-5-4- طول مدت یک قاعدگی طبیعی………………………………………………………………………. 13

2-1-5-5- مقدار و طول خونریزی قاعدگی طبیعی…………………………………………………………….. 13

2-1-5-6- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه…………………………………………………………………… 14

بخش دوم : عده و اقسام آن……………………………………………………………………………………………. 14

2-2- مفهوم عده………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3- اقسام عده………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-1- عده ی وفات………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-2- عده ی طلاق…………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-2-1- عده ی زن آبستن……………………………………………………………………………………….. 16

2-3-2-2- عده ی زن غیر آبستن………………………………………………………………………………….. 17

2-3-3- زنانی که عده طلاق ندارند………………………………………………………………………………… 17

2-4- عده بذل یا انقضاء مدت………………………………………………………………………………………. 18

2-5- نکاح یا زنا با زنی که در عده است…………………………………………………………………………. 18

فصل سوم : بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم……………………………………………. 20

بخش اول:  ماهیت فاقد رحم……………………………………………………………………………………………. 21

بخش دوم : مستندات…………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1- آیات قرآن……………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-1- آیه 1 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 21

3-1-2- آیه 4 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 23

3-1-3- آیه 228 سوره بقره………………………………………………………………………………………… 24

3-1-4- آیه 49 سوره احزاب……………………………………………………………………………………….. 25

سنت،اجماع و عقل……………………………………………………………………………………………………… 25

3-2- احادیث عام……………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع)…………………………………………………….. 25

3-2-2- روایت صحیحه ی حلبی از امام صادق (ع)…………………………………………………………… 26

3-3- احادیث خاص………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-1- دسته ی نخست احادیث………………………………………………………………………………….. 27

3-3-2- دسته ی دوم احادیث………………………………………………………………………………………. 33

3-3-2-1-پاسخ به تعارض روایات……………………………………………………………………………….. 39

3-3-3- دسته ی سوم احادیث………………………………………………………………………………………. 43

بخش سوم : نظرات فقیهان در مورد عده زنان……………………………………………………………………….. 49

3-3-1- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنیه……………………………………………………….. 49

3-3-2- قول دوم: نظر اکثریت………………………………………………………………………………………. 51

3-4- ارزیابی گفتار فقیهان و قول مختار………………………………………………………………………….. 64

بخش چهارم : مسائل و احکام…………………………………………………………………………………………… 65

3-4- احکام حقوقی عده……………………………………………………………………………………………… 65

3-4-1- انحلال نکاح………………………………………………………………………………………………….. 65

3-4-2- فسخ نکاح……………………………………………………………………………………………………. 67

3-4-2-1-عیوب……………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-2- تدلیس…………………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-2-3- تخلف از شرط صفت………………………………………………………………………………….. 70

3-4-3- طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 70

3-4-3-1-تعریف طلاق……………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-2- موجبات طلاق…………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-3- شرایط اساسی طلاق……………………………………………………………………………………. 75

3-4-3-4- تشریفات طلاق………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-3-5- اقسام طلاق………………………………………………………………………………………………. 83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………… 88

نتیجه گیری بحث………………………………………………………………………………………………………… 89

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی……………………………………………………………………………………………. 90

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………… 91

الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 91

ب-منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………. 93

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید