پایان نامه بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا


موضوع پایان نامه:

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………3

طرح مساله ، روش تحقیق …………………………………………………………………………………………4

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………4

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق ………………………………………………………………………………………………………….6

تعریف و انواع قاچاق ………………………………………………………………………………………………….6

تعرفه قاچاق……………………………………………………………………………………………………………7

دلایل قاچاق…………………………………………………………………………………………………………..11

پیامدهای امنیتی قاچاق…………………………………………………………………………………………….13

راه حل های مشخص………………………………………………………………………………………………..17

راه های دیگر………………………………………………………………………………………………………….23

فصل دوم

(بررسی ماهیت حقوقی قاچاق)

ماهیت های حقوقی قاچاق …………………………………………………………………………………………25

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383)

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 …………………………………………………………41

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات……………………………………………………………………….43

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال………………………………………………………………………………..44

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی…………………………………………………………………………45

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 ………………………………………………………………49

آمار پرونده‌های قاچاق کالا……………………………………………………………………………………………..50

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال …………………………………………………………………………………51

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی…………………………………………………………………………52

فصل چهارم

(پیشگیری ونتیجه گیری)

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا……………………………………………………………………..57

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق……………………………………………………………………….66

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………67

چکیده:

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید