پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیاطبیعی

گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

 

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

تابستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2  کلیات تحقیق.. 4

1-2-1 بیان مسئله. 4

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-2-3  اهداف تحقیق.. 5

1-2-4  سوال تحقیق.. 5

1-2-5  فرضیه تحقیق.. 5

1-2-6  روش تحقیق.. 6

1-2-7  مراحل تحقیق.. 6

1-2-8  روش تجزیه و تحلیل.. 6

1-2-9  موقعیت محدوده 6

1-2-10  واژه ها و مفاهیم. 7

1-2-11  مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق.. 7

فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق

2-1  حرکات توده ای.. 9

2-1-1 انواع زمین لغزه‌ 11

2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حرکات توده‌ای.. 11

2-1-2 ریزشها 13

2-1-3  واژگونیها 13

2-1-4 لغزشها 13

2-1-4-1 لغزشهای چرخشی.. 13

2-1-4 -2 لغزشهای انتقالی.. 14

2-1-4-3  جدا شدگیهای جانبی.. 15

2-1-4-4 جریانها 15

2-1-4 -5 حرکتهای مرکب و ترکیبی.. 15

2-1-5 علل وقوع حرکات دامنه ای.. 16

2-1- 5-1 شرایط ساختاری و بنیادی.. 16

2-1- 6 عوامل ایجاد کننده زمین لغزش… 18

2-1- 6-1 عوامل افزایش دهنده تنش برشی.. 18

2-1- 6-2 عوامل کاهنده مقاومت برشی.. 19

2-1-7 پایداری دامنه‌ای.. 20

2-1-8  تعریف و مفهوم پهنهبندی خطر زمین لغزش(حرکات دامنه ای) 22

2-1- 9  پیشینه ی تحقیق.. 22

فصل سوم روش اجرای تحقیقی (مواد و روش ها)

3-1 داده ها 27

3–2 روش کار. 29

3-2-1 روش IDW… 29

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعیت حوضه ماسوله رودخان. 31

4-2 توپوگرافی حوضه. 32

4-3 منابع آب… 34

4-4 شیب حوضه ماسوله رودخان. 36

4-5 منابع خاک.. 38

4-6 پوشش گیاهی.. 40

4-7 زمین شناسی.. 42

4-8  اقلیم. 46

4-8-1 درجه حرارت… 46

4-8-2 بارش… 47

4-8-3 رطوبت نسبی.. 50

4-8-4 ساعات آفتابی.. 51

4-8-5 باد. 53

4-9 ژئومورفولوژی.. 54

4-9-1 مقدمه. 54

4-9-2 خط القعر(تالوگ) 56

4-9-3 خط الراس… 58

4-9- 4  مخروط افکنه. 58

4-9-5 رخساره دامنه منظم. 60

4-9-6 رخساره دامنه مقعر. 60

4-9-7 رخساره دامنه مرکب… 61

4-10 حرکات دامنه ای.. 61

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید