پایان نامه بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

عنوان :

بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان

(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

 صفحه

فهرست مطالب

 عنوان
1چکیده 
2مقدمه 
4فصل اول کلیات تحقیق 
51-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق 
61-2- سوأل تحقیق 
61-3- اهداف تحقیق 
61-4- فرضیه های تحقیق 
71-5- روش تحقیق 
81-6- محدوده مورد مطالعه 
10فصل دوم – ادبیات تحقیق 
112-1- مقدمه  
112-2- حرکات دامنه ای  
122-2-1- حرکات غیرتوده ای  
122-2-2- خزش Creep  
132-2-3- ریزش Fall  
142-2-4- واریزه Debris flow  
142-2-5- حرکات توده ای  
152-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche  
152-2-7- لغزش landslide  
162-2-7-1- فواراژ rockfall  
162-2-7-2 سولیفلوکسیون  
172-2-7-3 جریان گل Mudflow  
172-2-7-4 ضربه قاشقی  
192-2-8- مراحل لغزش  
192-2-9- مشخصات زمین لغزش  
212-2-10- انواع زمین لغزش  
222-2-11- طبقه بندی زمین لغزش  
222-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها  
232-2-11-2- لغزش در امتداد لایه سخت  
232-3- تعاریف و مفاهیم  
252-4- پیشینه تحقیق  
29فصل سوم مواد و روش ها 
303-1- بازدید صحرائی مقدماتی  
313-2-معرفی پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان  
343-2-1-عوامل موثر در روش آنبالاگان  
40فصل چهارم-یافته های تحقیق 
414-1-موقعیت جغرافیایی  
434-2-مشخصات طبیعی  
444-2-1- اقلیم  
474-2-1-1- فاکتورهای دمایی  
514-2-1-2-  بررسی وضعیت بارندگی  
55

4-2-1-3-  رطوبت نسبی

  
59

4-2-1-4-باد

  
604-2-1-5- نوع آب و هوای منطقه  
634-2-2- زمین شناسی  
664-2-2-1- گسلهای استان گیلان  
663-2-2-2-گسلهای مهم و میزان زلزله خیزی استان گیلان   
734-2-3- منابع خاک  
734-2-3-1 طبقه بندی خاک منطقه  
754-2-3-2 رژیم رطوبتی خاک ها  
764-2-3-3 رژیم حرارتی خاک ها  
764-2-3-4-رژیم حرارتی خاک منطقه مورد مطالعه  
774-2-3-5 گروه های هیدرولوژکی خاک ها  
784-2-3-6 واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه  
814-2-4-توپوگرافی  
814-2-4-1-شیب  
814-2-4-2-جهت  
824-2-4-3- ارتفاع

و……..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد