پایان نامه بررسی جرم نسل کشی در اساسنامه ایران و بین الملل کیفری


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول. 1

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 1

1-1-موضوع بحث صلاحیت : 2

1-2-جنایات علیه بشریت؛. 4

1-4-تجاوز ارضی؛. 5

. 1-5-صلاحیت زمانی؛. 6

1-6- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛. 6

1-7-انواع صلاحیت کیفری ؛. 6

1-7-1-صلاحیت سرزمینی؛. 6

1-7-2-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛. 7

1-8-صلاحیت مبتنی برملیت ؛. 8

1-9- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛. 8

1-10-صلاحیت جهانی یا همگانی؛. 9

1-11-تعارض صلاحیت ها 10

فصل دوم بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم. 20

2-1جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی.. 21

2-2- مصادیق نسل کشی اعمال جنایتکارانه. 27

2-3: تفاوت نسل کشی با جنایت علیه بشریت.. 30

فصل سوم. 36

بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی.. 36

  3-2- جرایم علیه بشریت.. 37

.  3-4- جنایت جنگی.. 38

3-5: ساختار اساسنامه دیوان. 45

فصل چهارم. 52

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به بیان اصول کلی حقوق کیفری.. 52

4-1- تحلیل عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی.. 53

نتیجه. 58

منابع. 60

 

چکیده :

در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .

) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(

دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .

موضوع بحث صلاحیت :

در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :

1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [1].

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید