پایان نامه بررسی جایگاه رحمت و خشونت در سیره حکومتی امیرالمومنین (ع)


چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

حکومت و قدرت از منظر امیرالمومنین (ع) وسیله ایی است جهت پیشبرد اهداف والایی چون بسط و گسترش قسط و عدالت ، برقراری امنیت و رفاه اجتماعی و رشد و تعالی جامعه . مقوله های رحمت و خشونت از جایگاه خاصی در سیره سیاسی امام علی (ع) برخوردار می باشند .

اصولاً حضرت قائل به روش های غیر قهر آمیز و مدیریت رحمت در برخورد با جریان های همسو و غیر همسو می باشند و هدف ایشان اصلاح و روشنگری این عناصر و جریان ها می باشد ، به طور مثال نحوه برخورد رحمت آمیز امیرالمومنین (ع) با جریان های بی بصیرت ، نفاق و اشرافی گری موید این مسئله می باشد .

لیکن هرگاه این جریان ها و عناصر دست به اقدامات ضد امنیتی زده نظم و امنیت جامعه اسلامی را تهدید نموده اند در مقابل امیرالمومنین (ع) نیز با روش های قهرآمیز و مدیریت خشونت با آن ها برخورد نموده است ، برخوردهای نظامی و مدیریت خشونت امیرالمومنین در خصوص سه جریان ناکثین ، مارقین و قاسطین در جنگ های جمل ، صفین و نهروان نمونه بارز این مدعا می باشد .

لذا با توجه به گسترش و مفهوم تفسیر مقوله خشونت و با عنایت به محدودیت های موجود در این پژوهش مفهوم خشونت صرفاً در حوزه برخوردهای نظامی امام علی (ع) با جریان های مسلحانه و معارض پرداخته شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

فصل اول : کلیات طرح………………………………………………………………………………………………..3

1،1طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….4

1،2هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

1، 3اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن ……………………………………………………………………………….4

1،4 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….5

1،5سوالات و فرضیه…………………………………………………………………………………………………………….5

1،6 مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6

1، 7 تعاریف واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………………..6

1،8   روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

1،9 محدودیت ها و مشکلات پژوهش…………………………………………………………………………………….7

1،10 سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7

 

فصل دوم : مطالعات نظری……………………………………………………………………………………………9

1،2  تفاوت قانون ،تکلیف محوری و خشونت در اسلام………………………………………………………….10

1،2،1 جایگاه خشونت و مدارا در اسلام………………………………………………………………………………..10

1،2،2 قلمرو خشونت………………………………………………………………………………………………………….11

1،2،3 جایگاه خشونت و مدارا در قانون‌گذاری اسلام………………………………………………………………12

1،2،3،1 رفتارهای فردی واجتماعی……………………………………………………………………………………….12

1،2،3،2تشریع احکام فردی وعبادی………………………………………………………………………………………13

2،2 حدود خشونت و مدارا در حکومت اسلامی…………………………………………………………………….19

2،3 ویژگی های حکومت از دیدگاه امیرالمومنین امام على(ع……………………………………………………24

2،3، 1ویژگی ها و اهداف عالیه حکومت اسلامی……………………………………………………………………24

2،3،1،1انگیزه‌ تأسیس‌ حکومت‌ علوی‌……………………………………………………………………………………24

2،3،1،2جمع آورى خراج مصر…………………………………………………………………………………………….27

2،3،2 آرمانها و اهداف عالیه حکومت از دیدگاه جزء نگر………………………………………………………..27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید