پایان نامه بررسی جايگاه پيشگيري از بزهكاري در قوانين ايران و اهميت پرداختن به آن


پيشگيري دفاعي و پيشگيري رهايي‌بخش يا آزادي‌بخش

پيشگيري دفاعي يعني پيشگيري از جرم از طريق ايجاد رعب و عبرت و طرد مجرم. پيشگيري رهايي‌بخش اقداماتي است كه در جهت جذب و ادغام مجرم صورت مي‏گيرد. مجرم از تبعات جرم آزاد مي‏شود و به اين ترتيب، فرد از دنياي جرم جدا مي‌شود.

طبقه‏بندي ديگري نيز از پيشگيري ارائه شده است: پيشگيري دفاعي و پيشگيري تهاجمي.

در پيشگيري دفاعي، جامعه در مقابل يك مسأله و يك عامل و آثارش از نظر جرم، از خود دفاع مي‏كند و مي‏خواهد به آن عامل خاتمه دهد. اين نوع پيشگيري از اين زاويه مي‏تواند بعضي از پيشگيري‏هاي ماقبل خود را دربرگيرد.

پيشگيري تهاجمي، ناشي از ترس و وحشت از يك مسأله و يا وضعيت خاص نيست. بلكه بر اساس امكانات موجود و اعتمادي كه جامعه به اين امكانات و افراد دارد، نسبت به عوامل جرم‌زا اقدام مي‏كند. در واقع يك نوع اعتماد به نفس در جامعه وجود دارد.

پيشگيري دفاعي تا اندازه‏اي شبيه پيشگيري فعال و پيشگيري تهاجمي شبيه پيشگيري انفعالي است.

2-5- فايده و امكان پيشگيري

پيشگيري از بزهكاري به تولد جرم‌شناسي برمي‏گردد، خصوصاً به ديدگاه‌هاي انريكو فري. بر اساس ديدگاه‌هاي فري، پيشگيري از جرم همانقدر اهميت دارد كه سركوبي جرم، تا آنجا كه وي هم عرض‌هاي كيفر، جانشين‌ها و قائم‌مقام‌هاي كيفري را مطرح مي‏كرد. سركوبي صرف كافي نيست. بدين ترتيب، فري جمله معروف «پيشگيري بهتر از سركوبي است» را مطرح كرد.

امروزه حقوقدانان جزم‏گرا و نيز بعضي از دولت‌مردان انتقادهايي به پيشگيري مطرح كرده‌اند و معتقدند كه پيشگيري توجيه علمي ندارد. بحث اين است كه آيا اينها صحيح است يا خير؟

پيشگيري را در دو بحث مطرح مي‏كنيم: اول ـ آيا پيشگيري مفيد است يا خير؟ دوم ـ آيا در عمل پيشگيري ممكن است يا خير

2-6- اصول حاكم بر امكان پيشگيري

بر اساس پايه‏هاي عملي و تجربي، مي‏توان گفت كه شخصيت انسان‌ها قابل تغيير است و بنابراين، با مداخله محيط خارجي مي‏توانيم واكنش شخصيتي را تغيير دهيم. شخصيت مانند مومي است كه مي‏توان به آن شكل داد. قسمتي از شخصيت ما در خصوصيات ذاتي و قسمت ديگر در خصوصيات‌ا كتسابي قرار مي‏گيرد. اهميت تعليم و تربيت در خصوص اطفال و نوجوانان نمونه بارز تغييرپذيري شخصيت است. شخصيت افراد در جامعه و خانواده و مدرسه شكل مي‏گيرد. بزرگسالان قادرند در تماس با محيط اجتماعي شخصيت خود را تغيير دهند.  بنابراين اصل اول، تغييرپذيري شخصيت افراد است و  اصل دوم كه امكان پيشگيري را نشان مي‏دهد، اين است كه فضاهاي اجتماعي قابل تغيير هستند. رفتار ما همواره بر شرايط و زمينه[1] تأثير مي‏گذارد. تأثر انسان از اين فضاها گاه اتفاقي و گاه عالمانه است.

اما اصل سوم در ساز و كار گذار از انديشه به عمل، ما شاهد كنش متقابل يا تعاملي ميان شخصيت فرد و وضعيت هستيم درواقع، اين تعامل شخصيت و وضعيت است كه به جرم تبديل مي‏شود. اگر در شخصيت تغيير ايجاد كنيم، تعامل تفاوت پيدا خواهد كرد. پس با توجه به اصل فوق ممكن است پيشگيري اتفاق بيفتد يا نيفتد. چون تعامل بين شخصيت و وضعيت يكي نيست.

حال با توجه به اين كه پيشگيري ممكن است، موانع اين پيشگيري چيست؟

با توجه به اصول فوق، نبايد تصور كرد كه پيشگيري بطور مطلق امكان دارد، بلكه برعكس، مطالعات ارزيابي كننده از اعمال روش‌هاي پيشگيرانه نشان مي‏دهد كه لااقل در مورد اين دلايل محدوديت‌هايي نيز وجود دارد

2-7- محدوديت‌ها و موانع پيشگيري

مانع اول، مربوط به خود جرايم است. همه جرايم را نمي‌توان بطور مساوي و برابر از طريق پيشگيري و روش‌هاي مختلف پيشگيرانه در جرم‌شناسي كاهش داد. بعضي جرايم را صرفاً مي‌توان از طريق سركوبي و مجازات جلو ارتكاب‌شان را گرفت. جرايمي مثل تروريسم، آدم‌كشي يا قتل دسته جمعي، غالباً با مجازات شديد مي‏توان از وقوع آنها جلوگيري نمود.

برعكس، جرايمي وجود دارد كه با روش‌هاي پيشگيرانه مي‏توان جلو ارتكاب آنها را گرفت. اما با توجه به تنوع جرايم، پيشگيري‏ها به تنهايي كافي نيستند.

مانع دوم مربوط به افراد است. يعني، مجرمين بالقوه، كه عده‏اي از انسان‌ها هستند، نسبت به اقدامات پيشگيرانه حساسيت مثبت دارند، يعني پيشگيري نسبت به آنها كارساز است. اما در مقابل، واكنش بعضي مردم نسبت به پيشگيري، چه از لحاظ روحي يا شخصيتي، ناچيز و اندك است.

عده‏اي از افراد مصمم به ارتكاب جرم هستند. در خصوص افراد مصمم به ارتكاب جرم اصطلاح «ابر بزهكار» گفته شده است. اما افراد ديگري نيز وجود دارد. كه از نظر رواني و جسماني پيشگيري نسبت به آنها اثري ندارد.

مانع سوم مربوط به روش‌هاي پيشگيري است. همه روش‌هاي پيشگيري اعتبار مساوي ندارند. بعضي روش‌ها اگر موثر باشند، هزينه سنگيني را به دنبال دارند، بطوري كه هزينه‏هاي مصروف در اين روش‌ها بيش از صرفه‎جويي جلوگيري از ارتكاب جرم است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید