پایان نامه بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی- مهندسی شیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

گرایش :محیط زیست

 

عنوان:

بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر روحانی

 

استاد مشاور:

دکتر علی رضا جیرسرایی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات

(1-1)تاثیر سولفور بر آلایندگی خودرو…………………………………………………………………………..10

(1-2)تاثیرات سولفور بر روی موتورهای دیزل و تکنولوژی کنترل آلاینده ها…………………………..11

(1-3) منشا پیدایش سولفور……………………………………………………………………………………….12

(1-4)انواع روشهای شیرین سازی……………………………………………………………………………….13

                 (1-4-1)شیرین سازی دکتر………………………………………………………………………………14

                 (1-4-2)شیرین سازی کلرید مس………………………………………………………………………15

                 (1- 4-3)فرایند هیپوکلریت……………………………………………………………………………….17

                 (1-4-4)فرایند غربال مولکولی…………………………………………………………………………..18

                 (1-4-5)شستشو با محلول سود…………………………………………………………………………20

                 (1-4-6)فرایند مراکس…………………………………………………………………………………….22

               (14-7) فرایندDMD…………………………………………………………………………………………24

                (1-4-8)فرایند DMC……………………………………………………………………………………….26

                (1- 4 9)تصفیه هیدروژنی………………………………………………………………………………..42

فصل دوم:مروری بر تحقیقات گذشته

فصل سوم: آنالیز و بررسی فرآیند گوگردزدایی از نفتا (DMD)

(3-1)تعریف ………………………………………………………………………………………………………..67

 (3-2)طراحی و شبیه سازی فرایند…………………………………………………………………………….68

 (3-3)ویژگی های HYSYS…………………………………………………………………………………….68

 (3-4)کاربرد های شبیه سازی ………………………………………………………………………………….69

 (3-5) نرم افزار های مشابه……………………………………………………………………………………..69

 (3-6)روند انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….70

                    (3-6-1): مطالعات کتابخانه‌ای ……………………………………………………………………….70

                  (3-6-2): شبیه­سازی فرآیند گوگردزدایی از نفتا توسط نرم­افزار HYSYS ……………..72

        (3-7) نتایج کلی از فرآیند DMD………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

 (4-1):اثر دبی خوراک ورودی  برروی عملکرد فرآیند DMD………………………………………91

 فصل پنجم:ارائه پیشنهادات برای ادامه کار در آینده  

(5-1)بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..110

(5-2)بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات برای ادامه کار در آینده………………………………….113

منابع و ماخذ

         فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….115

        فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………..116

        چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..118

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول(1-1)……………………………………………………………………………………………………………4

جدول(1-2)………………………………………………………………………………………………………….. 13

جدول(1-3)…………………………………………………………………………………………………………..19

جدول(2-1)…………………………………………………………………………………………………………..47

جدول(2-2)…………………………………………………………………………………………………………..47

جدول(2-3)…………………………………………………………………………………………………………..52

جدول(3-1)…………………………………………………………………………………………………………..76

جدول(3-2)…………………………………………………………………………………………………………..77

جدول(3-3)…………………………………………………………………………………………………………..79

جدول(3-4)…………………………………………………………………………………………………………..81

جدول(3-5)…………………………………………………………………………………………………………..82

جدول(3-6)…………………………………………………………………………………………………………..83

جدول(3-7)…………………………………………………………………………………………………………..85

جدول(3-8)…………………………………………………………………………………………………………..86

جدول(3-9)…………………………………………………………………………………………………………..88

جدول(3-10)…………………………………………………………………………………………………………89

جدول(4-1)…………………………………………………………………………………………………………107

جدول(4-2)…………………………………………………………………………………………………………107

 جدول (5-1)……………………………………………………………………………………………………….112

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار(2-1)………………………………………………………………………………………………………..48

نمودار(2-2)………………………………………………………………………………………………………..48

نمودار(4-1)………………………………………………………………………………………………………..91

نمودار(4-2)………………………………………………………………………………………………………..92

نمودار(4-3)………………………………………………………………………………………………………..92

نمودار(4-4)………………………………………………………………………………………………………..93

نمودار(4-5)………………………………………………………………………………………………………..93

نمودار(4-6)………………………………………………………………………………………………………..94

نمودار(4-7)………………………………………………………………………………………………………..95

نمودار(4-8)………………………………………………………………………………………………………..96

نمودار(4-9)…………………………………………………………………………………………………………96

نمودار(4-10)………………………………………………………………………………………………………97

نمودار(4-11)………………………………………………………………………………………………………97

نمودار(4-12)……………………………………………………………………………………………………….99

نمودار(4-13)………………………………………………………………………………………………………99

نمودار(4-14)……………………………………………………………………………………………………..100

نمودار(4-15)……………………………………………………………………………………………………..100

نمودار(4-16)……………………………………………………………………………………………………..101

نمودار(4-17)……………………………………………………………………………………………………..101

نمودار(4-18)……………………………………………………………………………………………………..103

نمودار(4-19)……………………………………………………………………………………………………..104

نمودار(4-20)……………………………………………………………………………………………………..104

نمودار(4-21)……………………………………………………………………………………………………..105

نمودار(4-22)……………………………………………………………………………………………………..105

نمودار(4-23)……………………………………………………………………………………………………..106

نمودار(4-24)……………………………………………………………………………………………………..108

نمودار(4-25)……………………………………………………………………………………………………..108

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل(1-1)……………………………………………………………………………………………………..15

شکل(1-2)……………………………………………………………………………………………………..17

شکل(1-3)……………………………………………………………………………………………………..18

شکل(1-4)……………………………………………………………………………………………………..20

شکل(1-5)……………………………………………………………………………………………………..22

شکل(1-6)……………………………………………………………………………………………………..23

شکل(1-7)……………………………………………………………………………………………………..25

شکل(1-8)……………………………………………………………………………………………………..27

شکل(1-9)……………………………………………………………………………………………………..27

شکل(1-10)……………………………………………………………………………………………………29

شکل(1-11)……………………………………………………………………………………………………31

شکل(1-12)……………………………………………………………………………………………………34

شکل(1-13)……………………………………………………………………………………………………36

شکل(1-14)……………………………………………………………………………………………………38

شکل(1-15)……………………………………………………………………………………………………39

شکل(2-1)……………………………………………………………………………………………………..46

شکل(2-2)………………………………………………………………………………………………………46

شکل(2-3)………………………………………………………………………………………………………….54

شکل(2-4)………………………………………………………………………………………………………….56

شکل(2-5)………………………………………………………………………………………………………….57

شکل(2-6)………………………………………………………………………………………………………….58

شکل(2-7)………………………………………………………………………………………………………….59

شکل(2-8)………………………………………………………………………………………………………….59

شکل(2-9)………………………………………………………………………………………………………….60

شکل(2-10)………………………………………………………………………………………………………..61

شکل(3-1)…………………………………………………………………………………………………………..74

شکل(3-2)…………………………………………………………………………………………………………..75

شکل(3-3)…………………………………………………………………………………………………………..84

 

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید