پایان نامه بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد های فرهنگی و ادبی آنها

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان:

بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد های فرهنگی و ادبی آنها ( از سال 1372 تا 1391 خورشیدی)

استاد راهنما:

دکتر رحیم نژاد سلیم

استاد مشاور:

دکتر سید محمد طیبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول( کلیات) ………………………………………………………………………………………………………3

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………7

سوالات تحقیق و فرضیه ها …………………………………………………………………………………….8

فصل دوم ( پیشینه تحقیق) ……………………………………………………………………………………9

نگاهی به پیشینه پژوهش های علمی در استان کرمان ………………………………………………..11

وضعیت تحقیقات فرهنگی و اجتماعی استان کرمان …………………………………………………12

مراکز و سازمان های فعال در عرصه تحقیقات فرهنگی استان کرمان …………………………….13

پیشینه تحقیقات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان …………………………..14

نگاهی به پیشینه برگزاری جشنواره کتاب سال استان کرمان ………………………………….17

جوایز کتاب سال کشور طی سال های اخیر ……………………………………………………….18

فصل سوم ( روش تحقیق)…………………………………………………………………………………20

ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………22

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………22

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………24

بخش اول / کتاب در نظر اهل اندیشه وسخن ………………………………………………..24

بخش دوم/ بررسی تحلیلی ساز وکار کلی جشنواره ……………………………………….28

بخش سوم / نمایه ها ………………………………………………………………………………..42

بخش چهارم / پی آمدها و ره آوردها …………………………………………………………..105

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها …………………………………………………….144

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………148

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است تا به استناد آمار واطلاعات موجود، چگونگی اثرگذاری برگزاری جشنواره ی انتخاب آثار برتر درعرصه های کتاب و پژوهش برجریان کلی فرهنگ عمومی استان کرمان، از طریق تحلیل دستاوردها وره آورد های آن، بررسی و تبیین گردد.

جشنواره های انتخاب آثار برتر از سال 1372 به اهتمام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار گردیده وطی هفده دوره که از آغاز آن گذشته ، شمار فراوانی از آثار برتر را به جامعه فرهنگ پرور استان معرفی نموده وهمچنین زمینه های لازم برای شناساندن شمار کثیری از پدیدآورندگان آثار به شایستگی فراهم آورده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تعیین زمان لانه گزینی پروتواسکولکس های کیست هیداتید حفره شکم به دنبال پرفوراسیون در رت
پایان نامه مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی
پایان نامه حیطه شناسی فلسفی در حقوق بین الملل
پایان نامه رابطه تسهیم دانش و عملکرد شغلی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
دانلود پايان نامه بررسي وضعيت موجود و مطلوب مهارت هاي مورد نيازبعدسياسي تربيت شهروندي دربرنامه درسي ...