پایان نامه بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک­های جنگلی نور و سیسنگان، استان مازندران


چکیده

جنگل­های شمال ایران میراثی به­جا مانده از دوران سوم زمین شناسی است که به علت تخریب و تداخلات شدید، امروزه قسمت عظیمی از مناطق پست آن نابود شده و تنها لکه­هایی از این جنگل­ها باقی مانده است. این لکه­های باقی­مانده به­ویژه در قسمت­های کم ارتفاع و پست جنگلی در جنوب دریای خزر دارای اهمیت فوق العاده بوده و از ارزش بالای حفاظتی و مدیریتی برخوردار است. نور و سیسنگان دو تکه­ی بزرگ از این جنگل­های پست هستند که مورد تحقیق فلوریستیکی و جامعه­شناسی قرار گرفتند. گونه­های گیاهی جمع­آوری شده از این مناطق نشان­دهنده­ی وجود 225 گونه­ی گیاهی متعلق به 178 جنس و 76 تیره­ی گیاهی است. Poaceae با 28 گونه، Asteraceae با 18 گونه و Rosaceae با 9 گونه، به ترتیب بیشترین غنای گونه­ای را نشان می­دهند. جنس­های دارای بیشترین تعداد گونه به ترتیب Carex (با 6 گونه)، Veronica (با 5 گونه) و Euphorbia و  Solanum (هر کدام با 4 گونه) می­باشند. به لحاظ طیف شکل زیستی، تروفیت­ها با 2/30%، اشکال­زیستی غالب را تشکیل می­دهند و به دنبال آن، ژئوفیت­ها (1/27%) و همی­کریپتوفیت­ها (9/20%) قرار دارند. فلور این مناطق، عمدتاً از عناصر چندناحیه­ای با 60 تاکسون (3/27%) و سپس عناصر اروپا-سیبری/ایرانو-تورانی/مدیترانه­ای با 43 تاکسون (5/19%) تشکیل شده است. بر اساس شاخص تشابه سورنسن، برخی شباهت­های فلوریستیکی بین دو جنگل وجود دارد. با جمع­آوری داده­های جامعه­شناسی از 55 قطعه نمونه و آنالیز داده­ها با استفاده از تکنیک­های TWINSPAN وDCA  در نرم­افزار JUICE، چهار واحد پوششی در این دو منطقه تشخیص داده شد که عبارتند از: Celtis australisBuxus hyrcana، Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia-Cardamine tenera، Populus caspicaAlnus subcordata و Parrotia persicaCarpinus betulus. جنگل­های پست نور و سیسنگان، به­علت فشار فعالیت­های انسانی و چرای دام، در معرض خطر حذف گونه­های گیاهی و یا تغییر جوامع طبیعی می­باشند.

کلمات کلیدی:

فلور، جامعه شناسی گیاهی، جنگل پست هیرکانی، شکل زیستی، سیسنگان، نور.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

مقدمه                                                              1

فصل اول- مروری بر منابع علمی                                                                                                

1-1-­ تعریف جامعه شناسی گیاهی و مروری بر تحقیقات جامعه شناسی در جهان                            4  

1-2-­ مروری بر بررسی­های فلوریستیکی و جامعه­شناسی پوشش­گیاهی در جنگل­های هیرکانی        6

1-2-1-­ مروری بر مطالعات انجام گرفته در جنگل­های نور و سیسنگان      13

1-3- اهداف مطالعه                          13

فصل دوم- مواد و روش­ها                                                                                                       

2-1-­ ویژگی­های مناطق مورد مطالعه                        15

2-1-1-­ موقعیت پارک جنگلی نور                  15

2-1-1-1- هیدرولوژی منطقه                      16

2-1-1-2-­ وضعیت زمین­شناسی و خاک جنگل نور                  16

2-1-2-­ موقعیت پارک جنگلی سیسنگان                      17  

2-1-2-1- وضعیت زمین شناسی جنگل سیسنگان                   18

2-1-2-2-­ وضعیت خاک جنگل سیسنگان                      19

2-2-­ وضعیت اقلیمی جنگل­های نور و سیسنگان          19

2-3-­ روش تحقیق                                            20

2-3-1-­ شناسایی گونه­های گیاهی                         22

2-3-2-­ نگهداری نمونه­ها                          22

2-3-3- تعیین اشکال زیستی گونه­ها             23

2-3-4- تعیین پراکنش جغرافیایی گونه­ها                  24

2-4- شباهت فلوریستیکی جنگل­های نور و سیسنگان                   25

2-5- تجزیه و تحلیل داده­های جامعه­شناسی                      26

فصل سوم- نتایج                                                                                                                     

3-1-­ نتایج فلوریستیکی در مناطق مورد مطالعه                28

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید