پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR


فهرست مطالب:

چکیده فارسی…………………………………………………ذ

چکیده انگلیسی……………………………………..ر

1-1 مقدمه…………………………………………… 2

1-2 نشان‌گر چیست؟…………………………………………… 2

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی……………………………………………. 3

1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک…………………………………………….. 3

1-3-2 نشان‌گرهای پروتئینی……………………………………………. 4

1-3-3 نشان‌گرهای مولکولیDNA  وRNA…………………………………….

1-3-3-1 نشان‌گرهای غیر مبتنی بر PCR……………………………………..

1-3-3-1-1 تفاوت طول قطعات حاصل از هضم DNA توسط آنزیم‌های محدودگر( (RFLP………

1-3-3-1-2 پویش ژنومی نشانه‏های هضم (RLGS) …………………………..8

1-3-3-1-3 ماهوارک‏ها………………………………………….. 9

1-3-3-2 نشان‌گرهای مبتنی بر PCR…………………………………………….

1-3-3-2-1 تفاوت طول قطعه‌های حاصل از تکثیر (AFLP)……………………. 11

1-3-3-2-2 DNA چندشکل تکثیرشده‏ی تصادفی (RAPD)…………………… 13

1-3-3-2-3 تفاوت تک نوکلئوتیدی(SNP)………………………………………. 13

1-3-3-2-4 نشان‌گرهای مبتنی برنقاط نشان‌مند از ردیف (STS)…………. 14

1-3-3-2-4-1 تفاوت طول قطعه‏های قابل تکثیر(ALP)………………………. 15

1-3-3-2-4-2 ریزماهواره‌ها………………………………………….. 15

1-4 فراوانی، توزیع و سازماندهی ریزماهواره‏ها در داخل ژنوم……………… 16

1-5 مکانیسم ایجاد تنوع در طول توالی‏های تکراری……………………………. 16

1-5-1 کراسینگ‌اور نابرابر…………………………………………… 17

1-5-2 عدم جفت شدن ناشی از سرخوردنDNA  در طول رشته (خطاهای همانند‌سازی)…….17

1-6 دامنه تنوع واحدهای تکرارشونده………………………………………….. 19

1-6-1 مدل جهش گام به گام…………………………………………… 19

1-6-2 مدل آللی نا‏محدود…………………………………………… 19

1-7 مارکرهای STR…………………………………………….

1-8 کاربرد مارکرهای STR…………………………………………….

1-8-1 مطالعات شجره‏ای و روابط فامیلی……………………………………………. 20

1-8-2 شناسایی هویت قربانیان حوادث……………………………………………. 21

1-8-3 تعیین هویت در موارد جنایی……………………………………………. 22

1-8-3-1 شناسایی افراد مجهول الهویه…………………………………………… 22

1-8-3-2 ردیابی مجرمین……………………………………………. 22

1-8-4 ردیابی تاریخ بشر و مطالعات جمعیتی……………………………………. 23

1-9 سایر کاربردهای مارکرهای STR…………………………………………….

1-9-1 جمع‌آوری سلول‌های جنینی از خون مادر……………………………… 25

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها………………………………………….. 26

1-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک………………………. 26

1-9-4 تشخیص کلون‏های موفق……………………………………………. 26

1-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو…………………………………………… 26

1-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی……………………………………………. 26

1-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی……………………………………………. 27

1-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی……………………………………………. 27

1-10 روش‏های کلی شناسایی هویت افراد در سطح مولکولی……………………. 27

1-10-1 روش انگشت‌نگاری ژنتیکی از طریق هیبرید‌کردن با DNA جستجوگر………. 27

1-10-1-1 محدودیت‏های روش انگشت‌نگاری……………………………………………. 29

1-10-2 روش پروفایلینگ…………………………………………….. 29

1-11 تاریخچه استفاده از مارکرهایSTR…………………………………………….

1-12 CODIS چیست؟…………………………………………… 31

1-13 کیت مورد استفاده در تعیین هویت……………………………………………. 32

1-14 معرفی استان‏ها………………………………………….. 34

1-14-1 استان کرمانشاه………………………………………….. 34

1-14-1-1 موقعیت جغرافیایی……………………………………………. 34

1-14-2 استان یَزد…………………………………………… 35

1-14-2-1 موقعیت جغرافیایی……………………………………………. 36

1-15 هدف از تحقیق………………………………………….. 37

فصل دوم…………………………………………… 38

2-1 نمونه‌گیری……………………………………………. 39

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید