پایان نامه بررسی تنش های پسماند در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جاسب

دانشکده مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش ساخت و تولید

عنوان :

بررسی تنش های پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک

استاد راهنما:

دکتر محمد هنرپیشه

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………..3

1-2-  فصل بندی مطالب……………………………………………………………………………4

1-3- نحوه تشکیل تنش های پسماند…………………………………………………………..5

1-3-1-  تشریح تنش پسماند در جوش……………………………………………………….6

1-3-2-  روش های بهبود استحکام خستگی……………………………………………….9

1-4-  روش های تنش زدایی و طبقه بندی آنها……………………………………………10

1-4-1-  تنش زدایی طبیعی…………………………………………………………………….12

1-4-2-  تنش زدایی حرارتی……………………………………………………………………12

1-4-3-  تنش زدایی ارتعاشی…………………………………………………………………..16

1-4-4-  روش اضافه باری………………………………………………………………….17

1-4-5-  روش ساچمه کاری…………………………………………………………………..17

1-4-6-  تنش زدایی جوش با ضربات آلتراسونیک (UIT)……………………………….18

1-5-  روش های اندازه گیری تنش های پسماند…………………………………….19

1-5-1-  روش سوراخ مرکزی………………………………………………………………24

1-5-2- روش پراش پرتو X…………………………………………………………………….

1-5-3- روش انحنا ولایه برداری…………………………………………………………31

1-5-4-  روش تفرق الکترون…………………………………………………………….31

1-5-5- روش تفرق نوترون………………………………………………………………..32

1-5-6-  روش رهاسازی ترک………………………………………………………….32

1-5-7- روش مغناطیسی…………………………………………………………………33

1-5-8- روش ماورا صوتی…………………………………………………………………..33

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………36

2-2-  مطالعات انجام شده در زمینه تنش زدایی و تنش های پسماند………… 36

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه …………………………………………………………………………………….42

3-2-  آماده سازی نمونه ها جهت جوشکاری…………………………………………. 42

3-3-  فرآیند جوشکاری نمونه ها به روش TIG…………………………………………..

3-4-  آماده سازی نمونه ها جهت تنش زدایی………………………………………..45

3-5-  عملیات تنش زدایی حرارتی بر روی نمونه A…………………………………

3-6-  عملیات تنش زدایی با ضربات آلتراسونیک………………………………..  48

3-6-1-  مکانیزم رفتار دستگاه UIT بر روی جوش………………………………..  49

3-6-2-  معرفی دستگاه UP-500……………………………………………………..

3-6-3-  مشخصات دستگاه UP-500………………………………………………..

3-6-4-  عملیات تنش زدایی با ضربات آلتراسونیک برروی نمونه B…………..

3-7- نمونه بدون تنش زدایی (نمونه C)…………………………………………  56

3-8- اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخ مرکزی…………………….  56

3-8-1-  مشخصات STRAIN GAUGE مورد استفاده…………………………..  57

3-8-2-  مراحل نصب STRAIN GAUGE برروی نمونه و ارتباط آن با دستگاه…..  58

3-8-3-  ثبت داده ها توسط دستگاه HOLE DRILLING…………………………….

3-9- اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس……………  63

3-9-1-  آماده سازی نمونه ها جهت نصب در دستگاه XRD………………………….

3-9-2-  معرفی دستگاه اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس…….64

3-9-3-  ثبت داده ها توسط دستگاه XRD……………………………………………..

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………… 69

4-2-  نتایج به دست آمده از روش HOLE DRILLING……………………………….

4-3- بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از روش سوراخ مرکزی……………… 71

4-4-  نتایج به دست آمده از روش استاندارد پراش اشعه ایکس………………. 72

4-5- بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از روش استاندارد پراش اشعه ایکس….. 74

4-6-  اعتبار بخشی نتایج به دست آمده از روش سوراخ مرکزی با استفاده از روش استاندارد پرا.ش اشعه ایکس…….75

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید