پایان نامه بررسی تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری


جمع بندی مؤلفه های تعیین کننده رقابت پذیری سازمانی

 

با توجه به موارد مطرح شده و تحقیقات صورت گرفته در زمینه رقابت پذیری سازمانی، اصولی را که تعیین کننده میزان رقابت پذیری در سازمان های تولیدی هستند به شرح زیر بیان می گردد:

توجه به نوآوری و خلاقیت در سازمان با توجه به موارد زیر

– به روز رسانی منابع علمی و تکنیک های به کار رفته در طراحی و ارائه خدمات

میزان انگیزه کارکنان برای ایجاد نو آوری و خلاقیت در کار  –

 

– تشویق افراد نوآور و خلاق

– فراهم کردن زمینه هایی جهت پرورش خلاقیت

– شناسایی و به کار گیری فناوری های جدید مرتبط با حوزه کاری سازمان

– افزایش مهارت پرسنل در استفاده از فناوری

بررسی و محک زنی سازمان از بعد رقابت در قالب موارد زیر

– شدت رقابت محلی

– توسعه فعالیت رقبای محلی

– اثر بخشی سیاست های اتحادیه های بزرگ صنایع

– حذف هزینه های رقابتی نامناسب

– تمرکز زدایی فعالیت های شرکت

هدایت و به کارگیری مسائل زیر در عملیات و استراتژی سازمان

– میزان قابلیت به کارگیری و استفاده از اختراعات در اجرای استراتژی ها و عملیات سازمان

– افزایش مهارت فرآیند تولید

– ایجاد سیستمی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی

– ایجاد سیستمی دانش مدار جهت توسعه آگاهی از بازارهای بین المللی

– طراحی شبکه های مشخص فروش محصولات

توجه به بعد منابع انسانی در قالب موارد زیر

– اطلاع رسانی و بازخوردهی به پرسنل

– نیروی انسانی باکیفیت و دانش مدار

– استفاده از فناوری های نوین در راستای افزایش انعطاف پذیری

مشتری مداری و بررسی مسائل و نیازهای مشتریان در ابعاد زیر

– آگاهی و شناسایی نیازهای مشتریان

– استفاده از ابزارهای گوناگون برای شناسایی نیازهای مشتریان

– مشارکت مشتریان در برنامه بهبود کیفیت محصولات

– توسعه مارک های تجاری

– انعطاف پذیری در هنگام مواجهه با نیازهای مشتریان

– مشارکت مشتریان در طراحی و توسعه محصولات

نظارت بر زنجیره تأمین و شرایط تقاضا در زمینه های زیر

– مسلط شدن بر تأمین کنندگان محلی

– تحویل به موقع نیازها به کارخانه توسط تأمین کنندگان

– موجودیت محلی تحقیق و خدمات آموزشی

– توسعه همکاری در محصولات و فرآیندها

– با کیفیت بودن مواد و منابع دریافتی از تأمین کنندگان محلی

 

        ۵٫۲٫ نتیجه گیری

 

در این فصل به طور مبسوط متغیرهای تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی و رویکرد تحقیق، شرح داده شد و به ترتیب متغیرهای نابی، چابکی و رقابت پذیری سازمانی معرفی گردیدند و مؤلفه های تعیین میزان نابی، چابکی و رقابت پذیری در صنعت به منظور بکارگیری در تحقیق و دستیابی به اهداف پژوهش و استفاده در مراحل بعدی تحقیق به طور مجزا در هر حوزه تعیین گردیدند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید