پایان نامه بررسی تعیین رتبه بندی عوامل چهارگانه مکانیزم ها و راهبرد های تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی


محققان روش های متعددی که بوسیله آنها دانشگاه ها با بخش خصوصی در مورد فناوری تعامل دارند را پیشنهاد کرده‎اند (Cohen,et al.,1998). افرادی نظیرسیگل و همکاران[۱](۲۰۰۴)، برکویتز و فلدمن[۲](۲۰۰۴(، جنسن و سرزبی[۳] (۲۰۰۱)، هندرسون و همکاران[۴](۱۹۹۸) به نقش  ثبت پتنت و لیسانس دهی یافته ها در تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی توجه کرده اند. افرادی مثل شین[۵] (۲۰۰۴)، اوشی و همکاران[۶] (۲۰۰۷)، دی گریگیو و شین[۷] (۲۰۰۳) به اهمیت تشکیل شرکت های زایشی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی توجه کرده اند. تعدادی از پژوهش های انجام شده نظیر کارهای واهورا[۸]  (۲۰۰۴)، استوارت[۹] (۲۰۰۰)، کوهن[۱۰] (۱۹۹۸) بر اهمیت انجام پژوهش های مشترک و قراردادی با بخش صنعتی و مشاوره ای اساتید دانشگاهی به بخش صنعتی تاکید کرده اند. به طور مشخص در تعدادی از پژوهش ها، راهبردهای تجاری سازی پژوهش ها به دو راهبرد رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. راهبردهای رسمی تجاری سازی شامل لیسانس دهی، پتنت های دانشگاهی به شرکت های موجود ، تشکیل شرکت های نوپا یا همان شرکت های زایشی دانشگاهی و در دسته ی دیگر یعنی راهبردهای غیررسمی به راهبردهایی مانند مشاوره به شرکت های صنعتی توسط اساتید دانشگاهی است (سیگل و همکاران،۲۰۰۴). گوپتکه[۱۱] (۲۰۰۸) نیز راهبردهای تجاری سازی را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می کند. راهبردهای خاص شامل ثبت اختراع و لیسانس دهی آن ها به شرکت ها و تشکیل شرکت های زایشی دانشگاهی و راهبردهای عام شامل حضور در کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه های علمی، سرپرستی مشترک پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکتری، استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش صنعت، مشاوره ی اساتید دانشگاهی به بخش صنعت، مشغول به کار شدن اساتید دانشگاهی در بخش صنعت، آزمایشگاه های تحقیقاتی مشترک با بخش صنعت، توافق های انجام پروژه های تحقیق و توسعه ی مشترک، توسعه ی فناوری مشترک به وسیله‎ی قراردادهای رسمی همکاری با بخش صنعت و جابه جایی اساتید دانشگاهی بین صنعت و دانشگاه است.

تمرکز روزافزون بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی منجر به توسعه سیاست ها و اقداماتی شده است که فعالیت های انتقال دانش و تحقیقات را ارتقا می دهند. برخی اقدامات از رویه بالا به پایین و از دولت ملهم می شوند درحالیکه برخی دیگر از طریق پایین به بالا و از افراد و موجودیت های درون دانشگاه ظهور می‎یابند (گلدفراب و هنرکسون،۲۰۰۲). برخی از اقدامات رسمی هستند در حالیکه مکانیزمهای غیررسمی انتقال دانش نیز در بسیاری از مواقع نقش مهمی ایفا می کنند(فرانکلین و همکاران،۲۰۰۱).

ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی پیشرفته تمرکز را برروی تجاری سازی مالکیت معنوی از طریق مکانیزم هایی مانند پتنت ها[۱۲]، مجوزها[۱۳]، کپی رایت ها[۱۴] و علائم تجاری[۱۵] بیشتر کرده است. نهادهای جدید مانند پارک های علمی[۱۶] و انکوباتور ها[۱۷] و همینطور شکل های جدید سازمانی مانند همکاری مشترک تحقیقاتی[۱۸]، همکاری استراتژیک تکنولوژی[۱۹] که ظهور کرده اند و موجبات تسهیل تجاری سازی مالکیت معنوی شده اند. نهادهای موجود و بیش از همه دانشگاه ها در حفاظت از مالکیت معنوی خود جدیت بیشتری به خرج می دهند و راه هایی برای ایجاد درآمد از سبد مالکیت معنوی خود بوجود می آورند(سیگل و رایت،۲۰۰۷).

وانگ و همکاران (۲۰۰۳) درکتاب انتقال تکنولوژی و حمایت های دولت از تحقیق و توسعه هفت مکانیزم اصلی انتقال تکنولوژی که شامل صدور مجوز[۲۰]، تعامل دانشگاه وصنعت[۲۱]، همکاری های فنی[۲۲]، امور استردادی برای همکاران دولت های غیر فدرال[۲۳]، برنامه های تبادل[۲۴]، تعاملات دانشگاهی[۲۵]، انتشارات[۲۶] و برگزاری کنفرانس[۲۷] و استفاده از تسهیلات[۲۸] می داند را معرفی می نماید.

علاوه بر تولید دانش قابل تجاری­سازی و دانشمندان شایسته، دانشگاه ها مکانیزم های دیگری نیز برای انتقال تجاری دانش دارند، همچون ایجاد و جذب افراد مستعد برای اقتصاد محلی و همکاری با صنایع محلی از طریق ارائه حمایت­های رسمی و غیر رسمی فنی(برام ول و وولف[۲۹]،۲۰۰۸).

همچنین نیاز ضروری به شناسایی فعالیت های عمده تجاری سازی و فعالیت های انتقال مالکیت معنوی شامل مشاوره، تحقیقات قراردادی، تحقیقات مشترک و آموزش به جای مجوز دهی و ایجاد شرکت های اسپین آف دانشگاهی وجود دارد(دی اتس و پتل[۳۰]،۲۰۰۷).

[۱] Siegel et al

[۲] Bercovitz and Feldman

[۳] Jensen and Thursby

[۴] Henderson et al

[۵] Shane

[۶] O’Shea et al

[۷] Di Gregorio and Shane

[۸] Vohora

[۹] Stuart

[۱۰] Cohen

[۱۱] Göktepe

[۱۲] Patent

[۱۳] Licenses

[۱۴] Copyright

[۱۵] trade marks

[۱۶] science parks

[۱۷] incubators

[۱۸] research joint ventures

[۱۹] strategic technology alliances

[۲۰] Licensing

[۲۱] Cooperative activities

[۲۲] Technical assistance

[۲۳] Reimbursable work for nonfederal partner

[۲۴] Exchange program

[۲۵] Collegial interchange

[۲۶] publications

[۲۷] conferences

[۲۸] Use of facilities

[۲۹] Bramwell and Wolfe

[۳۰] D’Este and Patel

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید