پایان نامه بررسی تعیین رابطه بین انواع سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان


تبیین متغیرها

با توجه به‌عنوان پژوهشی مورداستفاده یعنی  بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در بین کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در این پژوهش متغیر مستقل سبک‌های تفکر مدیران و متغیر وابسته پذیرش تغییر کارکنان می‌باشد.

۱-۷٫ تعاریف متغیرها

۱-۷-۱٫ تعریف نظری و مفهومی متغیرها

 • سبک تفکر[۱]: استرنبرگ سبک تفکر را به‌عنوان طریقی که فرد می‌اندیشد، تعریف کرده است؛ سبک تفکر یک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده ما از توانایی‌هایمان اشاره می‌کند. افراد ممکن است عملاً در توانایی‌ها مشابه اما در سبک‌های تفکر متفاوت باشند (استرنبرگ، ۱۹۹۷). فرایند شناخت درونی که گاهی اوقات می‌تواند به‌صورت رفتار بیرونی خود را نشان دهد (مایر[۲]،۱۹۹۰).
 • سبک تفکر قانونی[۳]: فرد دارای سبک تفکر قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خلاقیت و طراحی دارد، لذت می‌برد و کارها را به روش خود انجام می‌دهد (استرنبرگ، ۱۹۹۷).
 • سبک تفکر اجرایی[۴]: فرد با سبک تفکر اجرایی، به پیروی از دستورات تمایل دارد و بیشتر به کارهایی علاقه‌مند است که با آموزش‌های صریح و روشن همراه باشد (همان منبع).
 • سبک تفکر قضایی[۵]: فرد دارای سبک تفکر قضایی، بیشتر توجه خود را بر قضاوت و ارزیابی افراد و کارها متمرکز می‌کند (همان منبع).
 • سبک تفکر مونارشی[۶] (تک‌قطبی): یک فرد با سبک تفکر مونارشی (تک‌قطبی) از انجام کارهایی لذت می‌برد که به او اجازه می‌دهد در هر زمان صرفاً بر یک کار به‌طور کامل متمرکز گردد (همان منبع).
 • سبک تفکر سلسله مراتبی[۷]: فرد دارای سبک تفکر سلسله مراتبی، تمایل دارد کارهای زیادی را انجام دهد و برای آنچه انجام می‌دهد، چگونگی، موقعیت آن، نحوه تخصیص انرژی و منابع آن اولویت‌بندی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، توجه خود رابین چند کار اولویت‌بندی شده، توزیع می‌نماید (همان منبع).
 • سبک تفکر الیگارشی[۸]: فرد با سبک تفکر الیگارشی، تمایل دارد در همان محدوده زمانی کارهای زیادی انجام دهد، بدون اینکه هیچ اولویتی قائل شود (همان منبع).
 • سبک تفکر آنارشی[۹]: افراد با سبک تفکر آنارشی، بیشتر از انجام دادن کارها «چگونه»،«کی»،«کجا» و «چه» انجام کارهایی لذت می‌برند که در خصوص آن اختیار لازم را داشته باشند و تمایل دارد روش‌های تصادفی را برای حل مسائل به کار گیرد، از نظام‌ها، قواعد، دستورالعمل‌ها و به‌طورکلی از هر نوع محدودیتی بیزار است (همان منبع).
 • سبک تفکر کل‌نگر[۱۰]: افراد با سبک تفکر کل‌نگر به تصویر کلی یک موضوع، توجه می‌کنند و بر عقاید انتزاعی متمرکز می‌شوند (همان منبع).
 • سبک تفکر جزئی‌نگر[۱۱]: افراد با سبک تفکر جزئی‌نگر از انجام کارهایی لذت می‌برند که اجازه کار روی ابعاد ویژه واصلی یک موضوع و جزئیات عینی و خاص آن‌ها را بدهد (همان منبع).
 • سبک تفکر درونی[۱۲]: افراد با سبک تفکر درونی از انجام کارهایی لذت می‌برند که بتوانند آن‌ها را به‌طور مستقل انجام دهند و بر دنیای درونی خویش متمرکز باشد؛ این افراد متکی‌به‌خود می‌باشند (همان منبع).
 • سبک تفکر بیرونی[۱۳]: افراد با سبک تفکر بیرونی کارهایی را ترجیح می‌دهند که فرصت تعامل با دیگران را به آن‌ها می‌دهد، برجهان بیرون متمرکز است و به دیگران وابسته است (همان منبع).
 • سبک تفکر آزاداندیش[۱۴]: افراد با سبک تفکر آزاداندیش از انجام کارهایی لذت می‌برند که تازگی و ابهام دارد و تمایل دارد کارها را با روش‌های جدید انجام دهد و با آداب‌ورسوم مخالف است (همان منبع).
 • سبک تفکر محافظه‌کار[۱۵]: افراد دارای سبک تفکر محافظه‌کار، متمایل به رعایت قوانین و روش‌های موجود در انجام کارها می‌باشد و تمایل دارد کارها را با روش‌های از پیش تجربه‌شده و صحیح انجام دهد (همان منبع).
 • پذیرش تغییر[۱۶]: تغییرپذیری سازمانی به معنای عزم همه‌جانبه سازمان برای نیل به تغییرات است که جز با آمادگی سازمانی حاصل نمی‌گردد (کامرون[۱۷] و همکاران،۱۹۹۳).
 • نگرش[۱۸]: نگرش یک حالت روانی و عصبی آمادگی است که از طریق تجربه سازمان‌یافته، در برابر کلیه اشیا با موقعیت‌هایی که به آن مربوط می‌شود، تأثیری هدایتی یا پویا بر پاسخ‌های فرد دارد (آلپورت[۱۹]، ۱۹۳۵).
 • نگرش عاطفی[۲۰]: نگرشی که بیشتر مبتنی بر هیجان‌ها و ارزش‌ها باشد و به احساس خوب یا بد، مثبت یا منفى، مفید یا غیرمفید بودن شخص اشاره دارد (کریمی،۱۳۸۸).
 • نگرش شناختی[۲۱]: عنصر شناختى به اطلاعات و دانسته‌های فرد در مورد یک موضوع، رویداد یا عمل اطلاق می‌گردد (کریمی،۱۳۸۸).
 • نگرش رفتاری[۲۲]: نگرشی که شخص را آماده می‌کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد (کریمی،۱۳۸۸).

[۱]– Think style

[۲]– Mayer

[۳]– Legislative

[۴]– Executive

[۵]– Judicial

[۶]– Monarchic

[۷]– Hierarchical

[۸]– Oligarchic

[۹]– Anarchic

[۱۰]– Global

[۱۱]– Local

[۱۲]– Internal

[۱۳]– External

[۱۴]– Liberal

[۱۵]– Conservative

[۱۶]– Accepting change

[۱۷]-Cameron

[۱۸]– Attitude

[۱۹]– Allport

[۲۰]– Emotional attitude

[۲۱]– Cognitive attitude

[۲۲]– Behavioral attitude

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید