پایان نامه بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریان


دانشگاه آزاداسلامی

واحدیادگار امام خمینی (ره) شهرری

پایان نامه کارشناسی ارشدM.A رشته تاریخ

گرایش تاریخ تمدن وملل اسلامی

عنوان :

 بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریان

استادراهنما :

 دکترعزت اله نصیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده. 1

مقدمه…………………2

فصل اول : کلیات ……………….4

بیان موضوع : 5

مسئله تحقیق: 5

فرضیه های تحقیق: 5

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..5

پیشینه تحقیق: 6

معرفی و بررسی منابع. 7

فصل دوم :  تعلیم وتربیت واهمیت آن. 13

الف:تعریف تعلیم وتربیت… 14

ب : اهمیت تعلیم وتربیت نزدایرانیان قبل ازاسلام. 15

ج:اهمیت تعلیم وتربیت   ازدیدگاه اسلام. 18

د : فراگیری علوم مختلف در اسلام……………………………………………………………………………………………….19

فصل سوم: اوضاع سیاسی اجتماعی وفرهنگی دردوره مغولان، ایلخانان و تیموریان. 25

الف: اوضاع سیاسی اجتماعی وفرهنگی دردوره مغولان وایلخانان. 26

مغول. 26

ایلخانان مغول. 30

پایان کار مغولان…………………………………………………………………………………………………………………………..34

فترت بین دوره ایلخانی و تیموری……………………………………………………………………………………………………35

ب :اوضاع سیاسی،اجتماعی وفرهنگی دردوره تیموریان. 37

تیموریان یا گورکانیان ایران…………………………………………………………………………………………………………….37

نهضتهاى سیاسى، مذهبى در عصر تیمورى…………………………………………………………………………………………39

مقام فرهنگی جانشینان تیمور …………………………………………………………………………………………………………..40

دود مان تیموریان………………………………………………………………………………………………………………………….43

فصل چهارم: بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان وتیموریان.. 43

الف : بررسی تعلیم وتربیت دردوره ایلخانان. 45

برخی از مشاهیر ، علما و شعراء عصر ایلخانی.. 51

ب :بررسی وضعیت تعلیم و تربیت در دوره تیموریان………………………………………………………………………..76

برخی از دانشمندان ، شعرا و فضلاء  دوره تیموری……………………………………………………………………………….82

ج: برخی ازمراکزآموزشی دردوره ایلخانی وتیموری.. 87

رصدخانه مراغه: 88

مدارس آذربایجان……………………………………………………………………………………………………………………….91.

مدرسه مجتمع شنب غازان……………………………………………………………………………………………………………..93

ربع رشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………95

مدرسه تاج ‏الدین علیشاه………………………………………………………………………………………………………………02 1

مدرسه خالدیه…………………………………………………………………………………………………………………………….102
مدرسه مجد رومی………………………………………………………………………………………………………………………102

مدارس فارس…………………………………………………………………………………………………………………………….103
د : علوم رایج در دوره ایلخانی و تیموری …………………………………………………………………………………..105

علوم شرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

علوم عقلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

علوم ادبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

نتیجه گیری ……………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………125

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..126

ضمائم  ……………………………………………………………………………………………….. 129

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید