پایان نامه بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی


دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی مسبوق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش………………….1

1-2 اهداف پژوهش……………………………….. 2

فصل دوم: بخش اول

2-1-1 مقدمه……………………………… 4

2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی………………………………. 4

2-1-3 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی………………………………. 5

2-1-4 تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی………………………………. 6

2-1-4-1 مکتب فرانسه……………………………… 7

2-1-4-2 مکتب آمریکا…………………………….. 8

2-1-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی………………………………. 8

2-1-6 فواید وکاربردادبیات تطبیقی………………………………. 9

2-1-7 ادبیات تطبیقی در ایران……………………………… 9

2-1-8 ادبیات ترجمه……………………………… 11

فصل دوم: بخش دوم

2-2-1 زبان و دستور زبان عربی……………………………….15

2-2-2 زبان و دستور زبان فارسی………………………………. 16

2-2-2 سیر زبان شناسی………………………………. 19

2-2-4 اقسام کلمه ازنظردستور نویسان قدیم وجدید……………….. 21

2-2-5 انواع نقش……………………………….. 27

فصل دوم: بخش سوم

2-3-1 تعاریف قید……………………………… 33

2-3-2 جایگاه دستوری قید……………………………… 34

2-3-3 قید به اعتبار ساختار و لفظ………………………………. 36

2-3-4 قید از نظر وابستگی به عناصر جمله (کارکرد قید) ……………..39

2-3-5 قیود از نظر معنی و مفهوم……………………………… 41

2-3-5 نتیجه……………………………… 45

فصل دوم: بخش چهارم

2-4-1 مفعول مطلق……………………………..61

2-4-2 حال……………………………..63

2-4-3 مستثنی……………………………..64

2-4-4 مفعول‌له……………………………… 65

2-4-5 مفعول‌معه……………………………… 65

2-4-6 مفعول‌فیه……………………………… 66

2-4-7 حروف……………………………….. 68

2-4-8 افعال ناقصه……………………………… 77

فصل سوم

3-1 قید زمان……………………………… 79

3-2 قید مکان……………………………… 82

3-3 قید مقدار……………………………… 84

3-4 قید تعجب……………………………..84

3-5 قید نفی………………………………. 85

3-6 قید تأکید و تصدیق………………………………. 86

3-7 قید تشبیه……………………………… 87

3-8 قید حالت……………………………….. 87

3-9 قید شک و تردید……………………………… 88

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید