پایان نامه بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی


دانشکده اصول الدین قم

گروه زبان و ادبیات عرب

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی ناصری

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حسن مقیاسی

 بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات

1-1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-2.سوالات اصلی و فرعی این پایان نامه……………………………………………………………………………………………4

1-3.بیان اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4.فرضیه های این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………..5

1-5.پیشینه موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………5

1-6.بیان جنبه های نوآوری و جدید بودن طرح…………………………………………………………………………………….5

1-7.شیوه و روش گردآوری مطالب این پایان نامه………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: امثال و حکم فارسی

2-1.امثال و حکم فارسی………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2.پیشینه امثال و حکم فارسی………………………………………………………………………………………………………..9

2-3.حکمت…………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-4.مثل……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-5.تقسیم بندی امثال……………………………………………………………………………………………………………………12

2-5-1.ضرب المثل منثور…………………………………………………………………………………………………………..12

2-5-2.ضرب المثل منظوم………………………………………………………………………………………………………….12

2-6.منشأ و خاستگاه ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………….14

2-7.تفاوت میان مثل و حکمت………………………………………………………………………………………………………..15

2-8.ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-9.تمثیل…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-10.رابطه میان تمثیل و امثال………………………………………………………………………………………………………..22

2-11.کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-12.کلمات قصار……………………………………………………………………………………………………………………….24

2-13.کلیشه………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-14.اصطلاح……………………………………………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: نهج البلاغه و امثال علوی

3-1.مختصری از زندگی امام علی(ع)………………………………………………………………………………………………..28

3-2.نهج البلاغه……………………………………………………………………………………………………………………………29

3-3.گردآوری نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………31

3-4.گزیده ای از زندگی نامه سید رضی…………………………………………………………………………………………….33

3-4-1.اساتید………………………………………………………………………………………………………………………….34

3-4-2.جایگاه علمی و تألیفات…………………………………………………………………………………………………..35

3-5.شعر و شاعری سید رضی…………………………………………………………………………………………………………37

3-6.پیشینه امثال و حکم در ادب عربی……………………………………………………………………………………………..37

3-7.امثال علوی…………………………………………………………………………………………………………………………..38

3-7-1.اقسام امثال نهج البلاغه……………………………………………………………………………………………………39

3-7-1-1.امثال قرآنی ………………………………………………………………………………………………………..39

3-7-1-2.امثال غیر قرآنی……………………………………………………………………………………………………39

فصل چهارم: معادل­یابی­امثال نهج البلاغه با امثال فارسی

مدخل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

4-1.قناعت………………………………………………………………………………………………………………………………….42

4-1-1.قناعت در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………………………42

4-1-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع قناعت در امثال و حکم فارسی…………………………….50

4-2.عدالت………………………………………………………………………………………………………………………………….53

4-2-1.عدالت در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………………….53

4-2-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع عدالت در امثال و حکم فارسی……………………………..62

4-3.بردباری و صبر………………………………………………………………………………………………………………………65

4-3-1.بردباری و صبر در کلمات قصار نهج البلاغه…………………………………………………………………………65

4-3-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع بردباری و صبر در امثال و حکم فارسی………………….81

4-4.طمع…………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-4-1.نکوهش طمع در کلمات قصار نهج البلاغه……………………………………………………………………………86

4-4-2.معادل­یابی امثال و حکم نهج البلاغه با موضوع نکوهش طمع در امثال و حکم فارسی…………………….93

4-5.ظلم و ستم……………………………………………………………………………………………………………………………98

4-5-1.نکوهش ظلم و ستم در کلمات قصار نهج البلاغه……………………………………………………………………98

4-5-2.معادل­یابی امثال وحکم نهج­البلاغه باموضوع نکوهش ظلم وستم درامثال و حکم فارسی……………….105

4-6.عجله و شتابزدگی…………………………………………………………………………………………………………………108

4-6-1.نکوهش عجله و شتابزدگی در کلمات قصارنهج البلاغه…………………………………………………………108

4-6-2.معادل­یابی امثال­وحکم نهج­البلاغه باموضوع نکوهش عجلع وشتابزدگی­درامثال­وحکم فارسی………….111

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..114

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………117

چکیده

بی­شک ‌‌ضرب المثل­ها یکی از گونه­­هـای شناخته شده ادبیات؛ و کاربردی­ترین و در عین حال عامیانه­ترین آن­هـاست که سبب اشتراکاتی در بین زبان­­های اقوام و ملل مختلف شده است. امثال و حکم در انتقال درست فکر و اندیشه گوینده به مخاطب، نقش مهمـی دارند که در این میان می توان کوتاهـی لفظ، رسایـی معنا، زیبایـی و بدیع بودن کلمات را از ویژگی­هـای برجسته آن دانست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید