پایان نامه بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی


 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر بررسی بافت شناسی و تکوینی برگ آویشن دنایی با تاکید بر ساختار ترشحی بوده­است. مطالعه جوانه رویشی و ساقه نیز در حین کار صورت گرفت. برگ­ها در چهار مرحله، از برگ کنار جوانه تا برگ بالغ، و ساقه در سه میانگره مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات با استفاده از میکروسکوپ­های نوری و الکترونی روبشی انجام گرفت. مریستم انتهایی دارای یک لایه تونیکا بود و بنیان­گذاری برگ در لایه زیر تونیکا آغاز شد. افزایش ضخامت کوتیکول، افزایش فضای بین سلولی در مزوفیل و تمایز فیبر گسترده روی آوند آبکش از مهم­ترین اتفاقات در طی تکوین برگ می­باشند. بافت پوششی سریع تر از سایر بافت­ها متمایز می­گردد و کرک­های اپیدرمی را ایجاد می­کند. تراکم کرک­ها در سطح ساقه کم می­باشد، ساقه به صورت نیمه علفی بوده و آوندهای پسین و فیبر بین آوندی حلقه کاملی را تشکیل داده­اند. در سطح برگ کرک­های محافظتی و انواع کرک ترشحی مشاهده شد. کرک­های peltate شامل یک پایه، یک تنه کوتاه و 8 سلول ترشحی سر بودند. سه نوع کرک­ capitate مشاهده شد که همگی از نوع پایه کوتاه بوده و شامل یک سلول پایه، یک سلول تنه و یک سلول ترشحی سر بودند و در مورفولوژی سلول سر با هم متفاوت بودند. کرک­های digitiform نیز از سه سلول شامل سر انگشت مانند، تنه و پایه تشکیل شده­اند. مراحل تمایز­یابی کرک­های peltate در 11 مرحله و capitate طی 6 مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو نوع ابتدا یک سلول اپیدرمی در جهت عمود بر اپیدرم رشد می­کند سپس دو تقسیم پری­کلین اتفاق می­افتد. در کرک­های peltate سلول بالایی با تقسیمات آنتی­کلین متوالی سلول­های ترشحی سر را ایجاد می­کند. مراحل تمایز یابی این کرک­ها را می­توان در سه فاز عملکردی قبل از ترشح، در حین ترشح و پس از ترشح قرار داد. انواع دیگر کرک­ نیز در مراحل تکوین برگ­های آویشن دنایی شناسایی شد که آزمایش­های شیمی بافتی برای ترشحی یا محافظتی بودن آن­ها مورد نیاز است. در برگ ­کنار جوانه و برگ­های جوان کرک­های محافظتی و ترشحی تراکم بالایی دارند و با بالغ شدن برگ­ها از تراکم کرک­ها کاسته شده و کرک­های ترشحی اکثرا در فاز پس از ترشح به سر می­برند. جوانه آویشن دنایی و برگ­های جوان کنار آن برای مصارف دارویی مناسب­تر به نظر می­رسند.

کلید واژه: آویشن دنایی، کرک­های ترشحی، میکرومورفولوژی، تکوین، برگ، ساختار.

فهرست مطالب

عنوان……………………صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه………………………………………………………………2

فصل دوم

مروری بر پژوهش­های انجام شده…………………………………………………8

2- 1- مطالعات فیتو شیمیای……………………………………………8

2- 2- مطالعات ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدانی……………………………………………12

2- 3- مطالعات ساختاری و فراساختاری……………………………………………15

اهداف پژوهش…………………………………………………………..20

فصل سوم

مواد و روش‌ها………………………………………………...22

3- 1 -انتخاب نمونه…………………………………………22

3- 2- آماده‌سازی نمونه‌ها جهت مطالعات سلولی تکوینی با استفاده از میکروسکوپ نوری (1978Roland, )……………………………………………………………….23

3- 2- 1- تثبیت (Fixation)…………………………….. 23

3- 2- 2- آبگیری (Dehydration)……………………………………………24

3- 2- 3- نفوذ پذیری (Infiltration)……………………………………………24

3-2 -4- قالب­گیری (Embedding)……………………………………….25

3- 2- 5- برش ‌گیری (Sectioning)……………………………………………25

3- 2- 6 – رنگ‌آمیزی (Staining)……………………………………………………26

3- 2- 7- مشاهده و عکس­برداری (Observation and Photography)………………………………………………26

3-3- آماده سازی نمونه ها جهت مطالعات میکرومورفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (Bozzola and Russel,1998)………26

3-3-1- تثبیت (Fixation)………………………………………………………….27

3- 3- 2 – آبگیری (Dehydration)………………………………………………………27

3-3-3- چسباندن (Mounting)…………………………………………………………28

3-3-4- پوشش دادن (Coating)……………………………………………..28

3-3-5- مشاهده و عکس­برداری (Observation and Photography)…………………………28

فصل چهارم

نتایج………………………………………………..30

4- 1- ویژگی­های مورفولوژیک آویشن دنایی……………..30

4- 2- بررسی­های میکروسکوپی………………………………………………31

4-2-1- جوانه انتهایی……………………………………………..31

4- 2- 2- بافت شناسی و تغییرات تکوینی ساقه…………………………..33

4- 2- 3- ساختار درونی و تغییرات تکوینی در برگ………………….34

4- 2- 4- کرک­های اپیدرمی در برگ آویشن دنایی……………………36

4- 2- 4- 1- بررسی­های ساختاری………………………………….36

4- 2- 4- 2- تمایزیابی کرک­های غده­ای……………………………39

4- 2- 4- 2- بررسی­های میکرومورفولوژیک…………………………….41

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید