پایان نامه بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای انسانی   گرایش: برنامه ریزی شهری

 

عنوان:

بررسی تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

نمونه مورد مطالعه: ورودی غرب بندرانزلی

 

استاد راهنما:

دکتر رضا حسن پور

 

زمستان 93

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

? فصـل اول: کلّیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 5

1-2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1–3. اهداف تحقیق.. 8

1–4. سئوال های اساسی تحقیق.. 8

1–5. فرضیه های تحقیق.. 8

1–6. موانع و محدودیت های تحقیق.. 9

1–7. محدوده مورد مطالعه. 9

1–8. سازماندهی تحقیق.. 10

1–9. واژه ها و مفاهیم. 10

? فصـل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1. پیشینه تحقیق.. 14

2–2. مفاهیم پایه ای.. 16

2-2-1. مفهوم شهر. 16

2-2-2. مفهوم کالبد شهر. 17

2-2-3. مفاهیمی پیرامون توسعه کالبدی شهر. 17

2-2-4. فضای شهری و توسعه فضایی.. 17

2-2-5. فضا و فضای شهری.. 17

2-3. ورودی.. 18

2-4. تعریف فضای ورودی شهر. 18

2-4-1. عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق.. 19

2-5. مفهوم کیفیت محیط شهری.. 20

2-5-1. مدل جان لنگ: نیازهای انسانی.. 20

2-5-2. مدل “کانتر” : مولفه های مکان. 20

2-5-3. مدل جان پانتر. 21

2-5-4. مولفه های کیفیت… 21

2-6. عملکرد (کارکرد) و کالبد محیط.. 22

2-7. عملکرد ورودی شهر. 22

2-7-1.  ویژگی های عملکردی ورودی شهر. 22

2-7-2. اصول عملکردی ورودی ها 22

2-7-3.  مولفه های عملکردی.. 22

2-7-4.  تاثیر سرعت بر عملکرد ورودی شهرها 23

2-7-5.  ارتقاء مولفه های عملکردی در ورود به شهر. 24

2-8. مولفه کالبدی.. 24

2-8-1.  عوامل تاثیرگذار بر کالبد و ظاهر ورودی شهر. 24

2-8-2. هویت کالبدی.. 25

2-8-3. ورودی شهر امروز صحنه تناقص و تضاد. 25

2-9. انواع ورودی های شهری.. 27

2-9-1. ورودی شهر- خیابان. 28

2-9-2. ورودی شهر- ایستگاه راه آهن.. 29

2-9-3. ورودی شهر – فرودگاه 29

2-10. سلسله مراتب کارکردی –  مکانی ورودی ها 30

2-10-1. حوزه های فضای ورودی شهر. 30

2-10-2.  روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری.. 32

2-11. ساماندهی شهری.. 37

2-12. نظریه پردازان جهانی.. 37

2-12-1.  جان راسکین (1900-1818) 37

2-12-2. کامیلوبویی تو (1914-1836). 38

2-12-3. کامیلو سیت (1903-1843) 38

2-12-4. پاتریک گدس… 38

2-13. نگاهی به گذشته، حال و آینده ورودی شهرها 39

2-14. تجارب جهانی ساماندهی ورودی.. 43

2-14-1. لستر. 44

2-14-2. وین.. 45

2-14-3. آمستردام. 47

2-15. سابقه برنامه ریزی و طرح های ساماندهی مبادی ورودی در ایران. 49

2-15-1. طراحی مبادی ورودی شهر آمل.. 50

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید