پایان نامه بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

گرایش مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

استاد راهنما:

دکتر حسن خادمی‏زاده

استاد مشاور:

دکتر محسن لوح‌موسوی

زمستان 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه 2

1-1مقدمه 2

1-2 مروری بر فصول 3

1-3 تاریخچه هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی 3

1-4 پیشینه کارهای انجام شده از هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی گرم (اعم از مطالعه‏ی تحلیلی، عددی و تجربی) 4

1-5 اهداف و ویژگی‏های پایان‏نامه 9

فصل دوم: معرفی فرآیند شکل‏دهی گازی گرم و هیدروفرمینگ و پارامترهای موثر در آن 10

2-1 مقدمه 10

2-2 انواع فرآیند‏های تولیدی 11

2-3 فرآیندهای شکل‏دهی فلزات 11

2-4 روش‏های شکل‏دهی لوله‏های فلزی با استفاده از سیال 13

2-5 فرآیند هیدروفرمینگ 13

2-6 تقسیم‏بندی هیدروفرمینگ از نقطه نظر هندسه قطعه 14

2-6-1 هیدروفرمینگ لوله 14

2-6-1-1 تقسیم‏بندی فرآیند هیدروفرمینگ از نقطه نظر چگونگی اعمال فشار 15

2-6-1-1-1 هیدروفرمینگ فشار پایین 15

2-6-1-1-2 هیدروفرمینگ فشار بالا 16

2-6-1-1-3 هیدروفرمینگ فشار مرحله‏ای (تدریجی) 16

2-6-1-1-4 هیدروفرمینگ فشار نوسانی 17

2-6-1-1-5 هیدروفرمینگ دوبل 17

2-6-1-2 مزایا و معایب هیدروفرمینگ لوله 18

2-6-1-2-1 مزایای فرآیند هیدروفرمینگ لوله 18

2-6-1-2-2 معایب فرآیند هیدروفرمینگ لوله 18

2-6-1-3 محدودیت‏های ذاتی فرآیند هیدروفرمینگ لوله 19

2-6-1-4 کاربرد هیدروفرمینگ لوله 20

2-6-1-4-1 کاربرد هیدروفرمینگ لوله در صنعت خودروسازی 20

2-6-1-4-2 کاربرد هیدروفرمینگ لوله در صنایع نظامی 22

2-6-1-4-3 کاربرد هیدروفرمینگ لوله در صنایع هسته‏ای و اتمی 22

2-6-2 فرآیند هیدروفرمینگ پوسته 22

2-6-3 فرآیند هیدروفرمینگ ورق 23

2-7 تاثیر دما در شکل‏دهی فلزات 23

2-7-1 شکل‏دهی گرم 23

2-7-2 شکل‏دهی سرد 24

2-7-3 شکل‏دهی داغ 24

2-8 هیدروفرمینگ در دماهای بالا 24

2-8-1 محاسن هیدروفرمنیگ گرم 25

2-8-2 چالش‏های موجود در هیدروفرمینگ گرم 25

2-9 فرآیند شکل‏دهی گازی 26

2-9-1 برتری فرآیند شکل‏دهی گازی گرم نسبت به هیدروفرمینگ 26

2-10 فرآیند بالج آزاد لوله 27

2-10-1 پارامترهای تاثیر گذار در فرآیند بالج آزاد لوله 28

2-10-1-1 ابعاد لوله و قالب 29

2-10-1-2 جنس لوله 29

2-10-1-3 تاثیر شاخص توان کار سختی 30

2-10-1-4 آماده‏سازی قطعه برای هیدروفرمینگ 30

2-10-1-5 روانکاری و انتخاب روغن مناسب جهت جلوگیری از اصطکاک 31

فصل سوم: طراحی فرآیند مبتنی بر حل تئوریک به کمک نرم افزار متلب 33

3-1 مقدمه 33

3-2 مدل تحلیلی 34

3-3 حل تحلیلی فرآیند بالج آزاد گرم لوله 40

3-3-1 برنامه‏نویسی در نرم افزار متلب 41

3-4 منحنی تنش-کرنش آلیاژ Al6063 41

3-4-1 تعیین ضرایب استحکام و توان کار سختی در دماهای مختلف 43

3-5 فاکتورهای ورودی مورد استفاده در آزمایشات 47

3-5-1 مقادیر پارامترهای ورودی در هر آزمایش 48

فصل چهارم: شبیه‏سازی فرآیند به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس 51

4-1 مقدمه 51

4-2 معرفی  روش اجزا محدود 52

4-3 معرفی نرم افزار آباکوس 53

4-3-1 تاریخچه‏ی نرم افزار آباکوس 53

4-3-2 دیدگاه کلی سیستم اجزا محدود در نرم افزار آباکوس 54

4-3-3 مزایای نرم افزار آباکوس نسبت به نرم افزارهای مشابه 54

4-3-4 تحلیل روش‏های حل صریح و ضمنی در نرم افزار آباکوس 55

4-3-5 حل ضمنی معادله استاتیکی 56

4-3-6 حل صریح معادله دینامیکی 57

4-4 شبیه‏سازی فرآیند بالج آزاد گرم لوله در نرم افزار آباکوس 58

4-4-1 ایجاد لوله در محیط Part 59

4-4-2 تعریف خصوصیات مواد در محیط Property 60

4-4-3 مونتاژ اجزا در محیط Assembly 61

4-4-4 تعریف رویه حل در محیط Step 62

4-4-5 تعریف نوع تماس اجزا در محیط Interaction 63

4-4-6 تعریف شرایط مرزی و بار وارده در محیط Load 64

4-4-6-1 شرایط مرزی لوله و قالب 64

4-4-6-2 اعمال بار جهت شکل‏دهی 65

4-4-7 شبکه‏بندی لوله در محیط Mesh 66

4-4-8 محیط حل مسئله (Job) 66

فصل پنجم: نتایج و بحث 67

5-1 نتایج استخراجی از حل تحلیلی به کمک نرم افزار متلب 68

5-1-1 تاثیر طول محل بالج (L) بر ارتفاع بالج لوله با استفاده از حل تحلیلی 68
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید