پایان نامه بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آشنانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

هدف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مفروضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: بررسی مساله شناخت در فلسفه، روان شناسی و قرآن…………………………… 8

1-1. شناخت در فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-2. مفهوم شناخت………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3. حقیقت شناخت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی……………………………………………………………………………………………. 12

1-1-5-1. بررسی مساله خطاها در فلسفه اسلامی…………………………………………………………….. 13

1-2. شناخت در روان شناسی……………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1. تعریف علم روان شناسی………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-2. روان شناسی شناختی………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-3. بررسی دو نظریه شناخت در روان شناسی…………………………………………………………………. 17

1-3. شناخت در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن……………………………………………………………………. 19

1-3-1-1. امکان شناخت خدا………………………………………………………………………………………………. 22

1-3-1-2. امکان شناخت نفس…………………………………………………………………………………………….. 23

1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن……………………………………………………………………………………………… 24

1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم…………………………………………………………………………………… 24

1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن……………………………………………………………………………………….. 27

1-3-5.  عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن………………………………………………………………. 29

1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه…………………………………………………………………………………….. 31

1-3-5-2.  ظن و گمان…………………………………………………………………………………………………………. 32

1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی…………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی…….. 36

2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روان شناسی……………………………………………………………………….. 38

2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس…………………………………………………………….. 38

2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس……………………………………………………………………………………. 39

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1-3. ماهیت انسان در نظریه الیس……………………………………………………………………………… 41

2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس………………………………………………….. 41

2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس………………………………………………………………… 41

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت رو...
پایان نامه آموزش مهارتهای زندگی و کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان
پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس
دانلود پایان نامه ارشد : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری