پایان نامه بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عرب

عنوان  :

بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر فلاحی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………… ……………………………………….. 5

مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………..  6

فصل اول:   ایران……………………………………………… ………………………………………8

1-1موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………… 9

1-2وجه تسمیه……………………………………………….. ……………………………………….9

1-3نژاد………………………………………………………… …………………………………….. 10

1-4ایران معاصر………………………………………………  …………………………………….12

 

فصل دوم: روابط متقابل ایران واعراب

2-1ایرانیان و تازیان پیش از اسلام…………………………………………………………….. 14

2-2ایرانیان و تازیان پس از اسلام………………………………………. …………………… 15

2-3 نتیجه استیلای اعراب بر ایران…………………………………… …………………….. 19

2-4روابط متقابل فرهنگی -اجتماعی – ایرانیان وعربها در عصر عباسی…………..20

2-5اوضاع ادبی ایران درعصرعباسی……………………………………………………………25

 

فصل سوم:  طبرستان

3-1وجه تسمیه……………………………………………………………………………………… 29

3-2منشا پیدایش طبرستان…………………………………………………………………………33

3-3اسامی طبرستان و مازندران و موقعیت جغرافیایی………………………………….. 35

3-4عربها در طبرستان………………………………………………………………………………..41

3-5فهرست نام  حاکمان عرب در طبرستان……………………………………………………46

 

فصل چهارم:  مشاهیر ادبی وعلمی تازی نویس در مازندران.

-اطروش………………………………………………………………………………………………….51

-جریرطبری………………………………………………………………………………………………52

-اقطع………………………………………………………………………………………………………56

-جرجانی عبدالعزیز……………………………………………………………………………………58

-جرجانی عبدالقاهر……………………………………………………………………………………60

-کبیر طبری………………………………………………………………………………………………62

-جرجانی فضل…………………………………………………………………………………………63

-ابن شهر آشوب………………………………………………………………………………………65

-کیا الهراسی……………………………………………………………………………………………67

-احمد ابن علی علوی……………………………………………………………………………….68

-طبرسی………………………………………………………………………………………………. 69

-طبرسی………………………………………………………………………………………………….70

-استر آبادی ابوالحسن………………………………………………………………………………..72

-ابن اسفندیار…………………………………………………………………………………………..74

-قمری سراج الدین…………………………………………………………………………………..76

-آملی شمس الدین……………………………………………………………………………………77

-طبری عمادالدین………………………………………………………………………………..81

-طبری عبدالقادر………………………………………………………………………………….82

-جرجانی  ………………………………………………………………………………………….82

-آملی میر حیدر……………………………………………………………………………………84

-استر آبادی عماد الدین………………………………………………………………………..86

– مرعشی آملی……………………………………………………………………………………87

-استر آبادی ابراهیم………………………………………………………………………………89

-میر داماد…………………………………………………………………………………………..91

-عزالدین آملی……………………………………………………………………………………94

-مازندرانی محمد هادی……………………………………………………………………….96

-تنکابنی محمد سراب…………………………………………………………………………97

-استر آبادی محمد صالح…………………………………………………………………….98

-خواجویی ملا اسماعیل………………………………………………………………………99

-استر آبادی ملا جعفر………………………………………………………………………..101

-لاریجانی لطف ا……………………………………………………………………………..103

-کلانتری نوری ابوالفضل……………………………………………………………………105

-غریب محمد حسین…………………………………………………………………………108

-تنکابنی محمد کاظم………………………………………………………………………..110

-تنکابنی ابراهیم………………………………………………………………………………111

-نوری مازندرانی ملا علی…………………………………………………………………112

-حائری محمد صالح………………………………………………………………………..113

-ملارضااسترآبادی…………………………………………………………………………….115

آیت الله جوادی آملی…………………………………………………………………………117

-حسن زاده آملی………………………………………………………………………………119

-ملخص الرساله…………………………………………………………………………..124

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………..131

چکیده پایان‌نامه :

با نفوذ‌ اسلام و زبان و فرهنگ عربی بر منطقه طبرستان با توجه به مقتضیات زمان، عالمانی پا به عرصه فرهنگ و ادب نهادند و آثار ارزشمندی به زبان عربی از خود به جای گذاشته‌اند. لذا براساس آنچه که از موضوع پایان‌نامه استنباط می‌گردد، با عنوان «بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون» بر آن شدیم تا تحقیقاتی در رابطه با مفاخر و دانشمندان و علمای تازی‌نویس طبرستان و چگونگی شکل‌گیری این منطقه از خاک میهن عزیزمان که از دیرباز مهد پرورش بزرگان علمی و ادبی و دینی بوده و هست اقدام نماییم و همچنین سعی شده است با توجه به موضوع  اوضاع ادبی دوره عباسی وبعدازآن رابرسی و بزرگانی را که آثار ادبی منثورویامنظوم دارند را معرفی نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید