پایان نامه بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق


دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

عنوان :

بررسی تاریخی ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق

استاد راهنما :

دکتر مصطفی شیروی خوزانی

بهمن ماه/ 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

ادبیات کودک زیر شاخه جدیدی از ادبیات بشمار می رود و دارای ویژگی های خاص که آن را از ادبیات بزرگسالان متمایز می سازد .این ادبیات با اصول و قواعد و مکاتب خاص ، اهداف مشخصی را دنبال می کند . با توجه به اینکه هر کشور ادبیات مخصوص به خود را دارد . در این پژوهش ، ادبیات کودک در سه کشور مصر ، سوریه و عراق را در چهار فصل مورد بررسی قرار داده است . در هر بخش به سیر تاریخی ، ضرورت ایجاد و چگونگی شکل گیری ادبیات کودک آن کشور بحث شده و با توجه به مطالعه انجام شده و استناد به منابع و مآخذ معتبر و جمع آوری معلومات ، نتایج قابل توجهی به دست آمد که عبارتند از : ادبیات کودک در این سه کشور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تأثیر از کشورهای اروپایی شکل گرفت ، در ابتدا فقط در مدارس و در قالب کتب درسی به دانش آموزان عرضه می شد سپس در شکل ها و تنوع بیشتری و کامل تری به صورت مستقل و در قالب مجله ، روزنامه ، و شعر و موسیقی و داستان رونق گرفت و سپس با امتزاج وسعت زبان عربی و ذوق و خلاقیت ادیبان آن کشورها رونق بیشتری گرفت .

کلید واژه ها : ادبیات – کودک – مصر – سوریه – عراق

فهرست مطالب

الف)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….1

ب)تعریف و بیان سوال های اصلی تحقیق …………………………………………………………….1

پ)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………3

ت)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

ث)ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………4

ج)سابقه و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………5

  1. فصل اول : نگاهی به ادبیات کودکان. 7

1-1 .  کودک و دوران کودکی.. 8

11-1 . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی.. 9

1-1-2 . دیدگاه اسلام به کودک9

1-2 . تعریف ادبیات کودک11

1-3 . اصطلاح ادبیات کودک12

1-4. دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک16

1-5 . اهمیت و اهداف ادبیات کودک20

      1-5-1 . اهداف ادبیات کودک …………………………………………………………………..21

1-5-1-1 .  اهداف تربیتی.. 21

1-5-1-2.  اهداف زبانی.. 21

1-5-1-3 . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی.. 22

1-5-1-4. اهداف تفریحی.. 23

1-5-1-5. اهداف زیبایی شناختی و ذوقی.. 24

 1- 6. تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک ……………………………………………25  

1-7 . وظایف ادبیات کودک27

1-7-1. وظیفه اجتماعی.. 27

1-7-2. وظیفه تاریخی و فرهنگی.. 27

1-8 . انواع ادبیات کودک28

1-8-1 . قصه. 29

1-8-1-1. قصه های خیالی.. 30

1-8-1-2. قصه های جن و پری و جادوگران. 31

1-8-1-3. قصه های حیوانات32

1-8-1-4. قصه های واقع گرایانه. 34

1-8-1-5. قصه های تاریخی.. 35

1-8-1-6. قصه های دینی.. 36

1-8-1-7. قصه های ادبی.. 36

1-8-1-8. قصه های فکاهی.. 36

1-7-1-9. قصه های علمی.. 37

1-7-2 . شعر کودک38

1-7-2-1. خیال در شعر کودک38

1-7-2-2 . وزن در شعر کودک39

1-7-2-3 . انواع شعر کودک40

1-7-2-3-1 . لالایی ها 40

1-7-2-3-2. متل ها 40

1-7-2-3-3 . شعرهای غنایی.. 40

1-7-2-3-4 . قصه های منظوم. 40

1-9. پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک41

1-9-1 . تاریخچه ادبیات کودک در جهان. 44

1-9-2. ادبیات کودک در سرزمین های عربی.. 48

2 . فصل دوم :سرآغاز و شکل گیری ادبیات کودک در  مصر. 50

2-1. بنیان گذاران ادبیات کودک در مصر. 51

2-1-1 . رفاعه رافع طهطاوی پیشتاز ادبیات کودک در جهان عرب51

2-1-1-1 . طهطاوی از دیدگاه أدبا 52

2-1-1-1-1 . عبدالغنی حسن و نقد کتاب المرشد الأمین.. 52

2-1-1-1-2 . علی مبارک آگاه به فضل و مرتبه علمی طهطاوی.. 53

2-1-1-1-3 . روضه المدارس ؛ جرقه آغازین ادبیات کودک54

2-1-2 . محمد عثمان جلال سردمدار ادبیات افسانه ای.. 56

2-1-2-1 . نمونه ای از آثار منظوم محمد عثمان جلال. 57

2-1-2-1-2 . هدف عثمان جلال از ترجمه آثار لافونتین.. 61

2-1-2-1-2 . دیوان الیواقظ اثری خاص برای کودکان. 62

2-1-3 . جایگاه عبدالله فریج در شکل گیری شعر کودک63

2-1-4 . مصطفی کامل  داعیه گسترش ادبیات تعلیمی.. 64

2-1-5 . احمد شوقی بنیانگذار قصه منظوم کودکانه. 65

2-1-5-1 . اعمال و آثار احمد شوقی در حیطه ادبیات کودک67

2-1-5-1 . طرح یک پرسش68

2-1-5-3 . احمد شوقی از دیدگاه محمد غنیمی هلال. 70

2-1-6 . فعالیت های دیگر در زمینه ادبیات کودک71

2-1-7 . علی فکری و اعتقاد به نقش تکالیف درسی در تکامل شخصیت کودک72

2-1-8 . ابراهیم عرب ؛ ارائه مضامین عالی با مفاهیم ساده 72

2-1-8-1 . تبعیت ابراهیم عرب از روش ادبیان پیشین.. 73

2-1-8-2 . دیوان آداب العرب ؛ اثری تربیتی و تهذیبی.. 74

2-1-9 . محمد هراوی شاعری معتقد به ادبیات کودک76

2-1-9-1 . محمد هراوی از دیدگاه اهل قلم. 76

2-1-9-2 . آثار هراوی در زمینه ی ادبیات کودک77

2-9-2-1 . دیوان سمیر الأطفال قدیمی ترین اثر مستقل و خاص کودکان. 77

2-1-9-3 . اسباب و رموز موفقیت هراوی.. 78

2-1-9-4 . نمونه ای از اشعار هراوی.. 79

2-1-10 . کامل الکیلانی عامل تغییر در نگرش جامعه نسبت به ادبیات کودک79

2-1-10-1. فعالیت های ادبی کامل کیلانی.. 81

2-1-10-2 . منابع و عوامل فرهنگی در قصه های کامل کیلانی.. 82

2-1-10-3 . نقش و اهمیت داستان در آموزش کودکان. 82

2-1-10-4 . انگیزه های فعالیت کامل کیلانی در ادبیات کودک84

2-1-10-5. نمونه ای از اشعار کامل کیلانی.. 86

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید