پایان نامه بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.


دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

 

سال تحصیلی:93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحهعنوانردیف
1فصل اول: مقدمه1
2مقدمه1-1
4فصل دوم: کلیات2
5سلول بنیادی و تاریخچه2-1
6تعریف کلی سلول بنیادی2-2
6تقسیم بندی سلول­های بنیادی2-3
6تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی2-3-1
7تقسیم بندی بر اساس منشاء2-3-2
8تمایز سلول­های بنیادی2-4
8منابع سلول­های بنیادی2-5
10شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی2-6
10سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7
10مقدمه2-7-1
11آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-2
11منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-3
12جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-4
12مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-5
13خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-6
13تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-7
14محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-8
14مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-9
14تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی2-7-10
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT2-7-10-1
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی2-7-10-2

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید