پایان نامه بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه¬ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه

استاد راهنما :

دکتر محسن اعتمادی

فهرست مطالب:

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول « مفاهیم و مبانی نظری جداسازی لرزه ای »

1-1 مقدمه——————————————————————- 3

1-2 مفهوم جداسازی لرزه­ای —————————————————- 6

1-3 مشارکت مودهای ارتعاشی در رفتار لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده —————– 13

1-4 اثر نوع خاک بر تاثیرگذاری جداسازی لرزه‌ای ———————————– 14

1-5 اثر زلزله‌های حوزه نزدیک بر جداسازی لرزه‌ای ———————————- 15

1-6 بررسی تاثیر خصوصیات جداگر بر پاسخ‌های لرزه‌ای آن ————————— 18

1-7 دستورالعملی برای کمک به انتخاب سیستم جداگر——————————- 23

1-8 مدل سازی سیستم‌های غیر خطی——————————————– 26

فصل دوم « انواع سیستم‌های جداسازی لرزه ای »

2-1 مقدمه——————————————————————- 29

2-2 سیستم‌های الاستومر —————————————————— 29

2-3 نشیمنهای لاستیکی طبیعی و مصنوعی با میرایی کم —————————– 30

2-4 جداگرهای با هسته سربی  ————————————————– 32

2-5 سیستمهای لاستیک طبیعی با میرایی بالا (HDNR) —————————- 33

2-6 سیستم‌های جداساز لغزنده ————————————————– 34

2-7 سیستم کارخانه برق فرانسه ————————————————- 36

2-8 سیستم ترکیبی EERC ————————————————— 37

2-9 سیستم تاس (TASS)—————————————————– 37

2-10 سیستم جداسازی پایه‌ای اصطکاکی پس جهنده (Resilient – Friction Base Isolation )     38

2-11 سیستم آونگ اصطکاکی Friction Pendulum System (FPS)————– 39

2-12 سیستم‌های فنری——————————————————– 40

2-13 سیستم جداسازی با استفاده از شمع‌های غلاف دار—————————— 42

2-14 نمونه هایی از ساختمان های جداسازی شده در نقاط مختلف جهان —————- 43

2-14-1 جداسازی لرزه‌ای در ژاپن ———————————————– 45

2-14-2 جداسازی لرزه‌ای در نیوزیلند——————————————— 48

2-14-3 جداسازی لرزه‌ای در آمریکا ———————————————- 49

2-14-4 جداسازی لرزه‌ای در اروپا———————————————— 54

2-14-5 وضعیت کنونی فناوری جداسازی —————————————– 55

فصل سوم « بررسی ضوابط آیین نامه‌ها برای جداسازی لرزه ای »

3-1 مقدمه——————————————————————- 57

3-2 روشهای طراحی ———————————————————– 58

3-3 توضیح مرحله به مرحله ضوابط UBC-97————————————- 59

3-4 مراحل نهایی————————————————————– 67

3-5 توضیح دستورالعمل طراحی ساختمانهای دارای جداسازی لرزه‌ای ( آیین نامه ایران )—- 67

3-6 مرور کلی —————————————————————- 72

فصل چهارم « مطالعات و تحقیقات انجام شده »

4-1 مقدمه——————————————————————- 75

4-2 بررسی تاثیر میرایی——————————————————– 85

4-3 تاثیر افزایش dy با ثابت بودن Q و نسبت  ———————————– 97

4-4 تاثیر افزایش dy با ثابت بودن Q و  —————————————- 99

4-5 تاثیر افزایش Q با dy و  ثابت——————————————— 102

4-6 تاثیر افزایش Q با dy ثابت و  ثابت —————————————– 105

4-7 تاثیر تغییر نسبت  با  و  ثابت و  متغییر—————————– 107

فصل پنجم « نتیجه گیری »

5-1 بحث——————————————————————– 111

5-2 نتیجه گیری————————————————————– 111

منابع———————————————————————— 114

فهرست جداول

جدول (1-1) : پاسخ‌های سازه بدون جداگر و شش سازه با جداگر لرزه‌ای تحت اثر شتابنگار زلزله 1940 ،NS ال سنترو       21

جدول (1- 2 ) خصوصیات و ویژگی‌های ( معایب و امتیازات ) انواع جداسازی‌های لرزه‌ای با تغییر در خصوصیات آنها بیان شده است.———————————————————————— 25

فهرست شکل‌ها

شکل (1-1 ) آرامگاه کورش در پاسارگاد ( قدیمی ترین سازه جداسازی شده جهان )——– 4

شکل (1-2): سازه جداسازی شده با دو درجه آزادی را نشان می‌دهد.——————– 7

شکل (1-3): کاهش برش پایه با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد.——————– 8

شکل (1-4): تغییر جابه­جایی با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد.——————— 9

شکل (1-5): افزایش جا به جایی وکاهش نیروی برشی با افزایش دوره تناوب را نشان می‌دهد. 9

شکل (1-6) : کاهش جا به جایی با افزایش میرایی را نشان می‌دهد.———————- 10

شکل (1-7) : کاهش شتاب و تغییر مکان نسبی طبقات را نسبت به سازه‌های گیردار نشان می‌دهد.  11

شکل (1-8) : مقایسه‌ای بین خرابی اجزای غیر سازه‌ای در دو حالت سازه گیردار و سازه جداسازی شده       11

شکل (1-9) : تغییرات جا به جایی در ارتفاع را نشان می‌دهد.————————— 14

شکل (1-10) : حلقه هیسترسیس مدل شده به صورت دو خطی را نشان می‌دهد.———- 14

شکل (1-11) : انتقال نمودار به سمت تناوب‌های بالاتر را با نرم شدن خاک نشان می‌دهد.—- 15

شکل (1-12): عملکرد منفی جداسازی لرزه‌ای را با نرم شدن خاک نشان می‌دهد.———- 15

شکل (1-13) : قاب آزمایشگاهی فولادی بر روی میز لرزان—————————– 17

شکل (1-14) : مشخصات پاسخ سیستم‌های مختلف جداسازی را نشان می‌دهد.———— 20

شکل (2 -1 ) : نشیمن لاستیکی طبیعی با میرایی پایین—————————— 31

شکل (2-2 ) : جداساز با هسته سربی———————————————- 33

شکل ( 2- 3 ) : حلقه‌های هیسترسیس انواع جداگرهای الاستومری را نشان می‌دهد.——– 35

شکل (2-4) : سیستم جداساز پایه کالانتارینتز که در آن از یک لایه تالک به عنوان محیط — 36

شکل (2 – 5 ) : سیستم جداساز پایه اصطکاکی پس جهنده————————— 39

شکل (2-6) : شمایی از یک سیستم آونگ اصطکاکی را نشان می‌دهد.——————– 40

شکل (2- 7 ) : سیستم GERB : مجتمع‌های مسکونی لو—————————- 41

شکل ( 2- 8 ) : سیستم فونداسیون با حرکت جانبی میرا ( از راندولف لانگن باخ )———- 43

شکل (2-9) : مدرسه پستالوژی واقع در اسکوپیه، مقدونیه —————————– 44

شکل (2-10) : فیوزهای لرزه‌ای به کار رفته در مدرسه پستالوژی———————— 44

شکل (2-11) : مرکز کامپیوتری پست غرب ژاپن واقع در ساندا ————————- 47

شکل (2-12) : یونیون هاوس، اوکلند ، نیوزیلند————————————– 49

شکل (2-13) : مرکز قضایی و حقوقی فوت هیل واقع در رنچو کیوکامونگا، کالیفرنیا——— 50

شکل (2-14) : مرکز آتش نشانی و کنترل حریق، لس آنجلس، کالیفرنیا —————— 52

شکل (2-15) : شهرداری اوکلند، کالیفرنیا——————————————- 54

شکل (2-16) : مرکز SIP ، آنکونا ، ایتالیا——————————————- 55

شکل (3 -1) : ضرایب نواحی لرزه خیزی——————————————- 60

شکل (3 – 2 ) : طبقه بندی انواع خاک در UBC-97 ——————————- 60

شکل (3 – 3 ) : ضریب نزدیکی به چشمه (  ) به صورت تابعی از نوع چشمه و فاصله—– 61

شکل (3 – 4 ) : ضریب نزدیکی به چشمه (  ) به صورت تابعی از نوع چشمه و فاصله — 62

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید