پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

مطالعه موردی: حوضه رودخانه پسیخان

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………… 1

مقدمه……………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………. 4

1-1- بیان مسله و ضرورت انجام تحقیق………………………………. 5

1-2- سوال تحقیق………………………. 6

1-3- فرضیه های تحقیق………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………. 6

1-5- دلایل انتخاب موضوع……… 6

1-6- تنگناها و محدودیتهای تحقیق…………… 6

فصل دوم: مرور منابع………………… 8

2-1- مبانی نظری تحقیق………………… 9

2-1-1- آبخیز…………………. 9

2-1-2- مطالعه به روش حوضه ای……………………….. 9

2-1-3- حوضه آبریز……………………. 9

2-1-4- جریان رودخانه ای……………………………. 10

2-1-5- رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه………………. 10

2-1-6- عوامل حوضه ای……………………………………… 10

2-1-7- شکل حوزه………………………………… 10

2-1-8- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………………… 10

2-1-9- شیب(slope)……………………………………… 11

2-1-10- زمین شناسی و خاک شناسی……………………. 11

2-1-11- ویژگی های پوشش گیاهی………………………. 11

2-1- 12- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………. 12

2-1-13- عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان……………….. 13

2-1-14- پایداری………………….. 14

2-1-15- توسعه پایدار…………………………………………… 14

2-1-16- مدیریت آب………………………. 14

2-1-17- مدل فرآیند مطالعات در برنامه ریزی توسعه و مدیریت پایدار رودخانه ها………….. 16

2-1-18- حوضه آبریز از دیدگاه سیستمی……….. 19

2-1-19- محیط سیستم حوضه…………………….. 21

2-1-20- حفاظت از منابع………………………. 22

2-1-21- مشارکت و توسعه پایدار……………………………. 22

2-1-22- مدیریت یکپارچه……………………….. 23

2-1-23- اصل مشارکت…………………. 24

2-2- پیشینه تحقیق ………………… 24

2-2-1- پیشینه تحقیق در خارج ………………. 24

2-2-2- پیشینه تحقیق در ایران …………………………. 26

2-2-3- پیشینه تحقیق در محدوده مطالعاتی ……………. 27

فصل سوم: مواد و روشها……………….. 28

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق………………… 29

3-2- راههای دسترسی به حوضه………….. 32

3-3- موقعیت رودخانه های مهم حوضه رودخانه پسیخان…………………. 33

3-4- داده های تحقیق……………………. 36

3-4-1- بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی………………………….. 37

3-4-2-   بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی…………… 37

3-4-3- بازسازی و تکمیل نواقص آماری…………………… 37

3-4- 4- بررسی داده‏های بارش……………… 39

3-4- 4-1- بررسی بارش منطقه‏ای در حوضه رودخانه پسیخان…………….. 40

3-4- 4-1-1 – انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری…………… 40

3-4- 4-1-2 – بازسازی داده‏های کمبود…………………… 41

3-5- روش تحقیق………….. 41

3-6- روش گردآوری اطلاعات………………. 43

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات…………………………………. 43

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………… 43

3-9- ضرورت تحقیق………………………….. 43

3-10- روش انجام کار……………………………….. 47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………… 50

4-1- مقدمه……………………………….. 51

4-2- فیزیوگرافی حوضه رودخانه پسیخان………………….. 52

4-2-1- شکل حوزه ………………………. 52

4-2-1-1- روش هورتن ……….. 52

4-2-1-2- روش گراولیوس …………………. 52

4-2-1-3- روش میلر …………… 52

4-2-1-4- روش شیوم …………………………… 53

4-2-1-5- روش مستطیل معادل …………………. 53

4-2-2- پستی و بلندی حوضه …………………………. 54

4-2-3- پروفیل طولی و شیب رودخانه……………… 54

4-2-3-1- شیب ناخالص………………

4-2-3-2- شیب متوسط وزنی ……………………… 57

4-2-3-3- شیب خالص ……………………….. 57

4-2-4- شیب …………………………. 58

4-2-4-1- نقشه شیب حوزه…………………………. 58

4-2-4-2- جدول و هیستو گرام توزیع شیب نسبت به سطح………………. 59

4-2-5- محاسبه شیب متوسط ……………. 59

4-2-5-1- شیب متوسط وزنی……………………. 59

4-2-5-2- شیب میانه ……………………. 60

4-2-5-3- نمای شیب …………… 60

4-2-6- بررسی شیب اراضی اطراف رودخانه …………………….. 60

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی ………………………………… 60

4-2-6-2- رودخانه چوبر ………………………. 60

4-2-6-3- رودخانه پسیخان………………………………. 61

4-3- اقلیم(آب و هوای) حوضه رودخانه پسیخان……….. 66

4-3- 1- خصوصیات اقلیمی حوضه ……………………….. 66

4-3- 2- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه…………………………….. 67

4-3- 4- محاسبه مقدار بارش حوضه …………………… 68

4-3- 4- تغییرپذیری بارندگی حوضه………………………. 71

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید