پایان نامه بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده


چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث شد منطقه آسیای مرکزی با خلأ قدرت مواجه گردد لذا زمینه نفوذ قدرتهای فرامنطقه ای را فراهم کرد. از جمله ایالات متحده با کمک های اقتصادی و نظامی و با ابزار ناتو شروع به توسعه حضور خود در منطقه نمود. روسیه که در ابتدا در حالت غفلت نسبت به منطقه به سر می برد با شدت یافتن حضور آمریکا شروع به جلوگیری از توسعه طلبی آمریکا کرد. چین نیز در این عرصه هم رأی با روسیه شد چرا که حضور آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی و کاهش نفوذ آنها بشمار می رفت. لذا با تأسیس سازمان همکاری شانگهای در مقام مقابله بر امدند. این سازمان با تشکیلات داخلی خوداز جمله باشگاه انرژی و ساختار ضد تروریستی توانسته کنترل منابع ا نرژی و امنیت داخلی منطقه را بدست گیرد و ضرورت حضور ایالات متحده را در این منطقه کمرگ کند این عامل به همراه دوری آمریکا از لحاظ مسافت کشورهای آسیای مرکزی را هر چه بیشتر بدور روسیه و چین جمع نموده و موجب پیروزی سازمان شانگهای در مدیریت معادلات منطقه ای و متوقف ساختن برنامه های ایالات متحده شده است.

  فهرست

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول:کلیات                                                                                                                     1

مقدمه                                                                                                                                  2

الف)بیان مسئله                                                                                                      3                                                                                            

ب)سوال اصلی                                                                                                                       5

ج)فرضیه اصلی                                                                                                                      5

د) ادبیات موضوع                                                                                                      5

ر)تعریف عملیاتی                                                                                                                   7

ذ) تعریف اصطلاحات                                                                                                                 8

و)اهداف تحقیق                                                                                                                      9

ه)روش تحقیق                                                                                                                        9  

ی)سازمان دهی تحقیق                                                                                                              10

فصل دوم:نگاهی به سازمان همکاریهای شانگهای                                                                             11

الف)عوامل موثر بر پیدایش سازمان شانگهای                                                                                   12

ب)اعلامیه تاسیس                                                                                                                    15

ج)منشور سازمان                                                                                                                      17

د)ارکان سازمان                                                                                                                        22

و)نهادهای غیر دولتی                                                                                                                24

ه)اهداف کشورهای عضو دائم                                                                                                       25

ی)اجلاسیه و نشستهای سازمان                                                                                                   28

فصل سوم: نگرش قدرتهای بزرگ به آسیای مرکزی                                                                    33

الف)رویکرد آمریکا به آسیای مرکزی                                                                                        34

1- نگاه آمریکا به آسیای مرکزی                                                                                              35

2- ملاحظات سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی                                                                           37

3- ملاحظات امنیتی                                                                                                           44

4- ملاحظات اقتصادی                                                                                                         49

5- آمریکا در قالب ناتو                                                                                                          51

ب)رویکرد روسیه به آسیای مرکزی                                                                                         57

1- نگاه روسیه به آسیای مرکزی                                                                                             58

2- ملاحظات سیاسی روسیه در منطقه                                                                                    58

3- ملاحظات امنیتی                                                                                              70

4- ملاحظات اقتصادی                                                                                            78

ج)رویکرد چین به آسیای مرکزی                                                                                84

1- نگاه چین به آسیای مرکزی                                                                                                 85

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید