پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان لجاجت و کينه توزي افراد وابسته به مواد


گروه درماني  آموزش مهارت حل مسئله براي افراد مشروح زير مناسب مي باشد :

۱ -افرادي که بعد از دريافت يک در مان مناسب سوء مصرف مواد مخدر نتوانند پاک بمانند.

۲-افرادي که با وجود حضور پيوسته در گروههاي معتادين گمنام هنوز نمي توانند پاک شوند.  ۳-افرادي که پس از يک مدتي پاکي دوباره به مصرف مواد مخدر روي مي آورند.

۴-افرادي که به شکل پيوسته و دوره اي بين  پاکي و عود حرکت مي کنند(زارع،۱۳۸۳).

۲-۷-ديدگاه هاي مختلف درموردعلل وعوامل موثر پرخاشگري درافراد وابسته به مواد:

 ۲-۷-۱-ديدگاه زيستي:

ميزان همگامي ارثي بالاتري درخانواده هاي افرادخشن ديده مي شود وعوامل زيستي متعددي مانند تاثير داروها وسوءمصرف مواد،سطح هورمونها،صدمه به مناطق خاص مغز وناقلان عصبي به تناوب در فرايند خشونت دخيل دانسته شده اند(بردبار،۸۶).

 ۲-۷-۲-ديدگاه فرويد:

پس از بروزجنگ جهاني اول،فرويد غريزه اي به نام انيروي مرگ عنوان كرد كه انرژي آن درجهت تخريب زندگي است.درواقع پرخاشگري درافراد به طور عمده ازتغيير جهت غريزه خود تخربي گر مرگ به سمت ديگران ريشه مي گيرد(همان منبع).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید