پایان نامه بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری

ارسال شده در سایت پایان نامه

چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،۱۳۸۷). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که اوزدمیر و اصلان[۱] در سال ۲۰۱۱ انجام داده و مدل آن به صورت زیراست:

 

شکل (۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق (& Aslan,2011 Özdemir)

 

 

۱-۶) فرضیه ها

با توجه به مدل چهار چوب نظری تحقیق که اشاره شد، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

  1. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر  دارد.
  2. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر  دارد.
  3. رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
  4. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر  دارد.

۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف یکپارچگی زنجیره تامین:

یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا است که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند (Kim and Cavusgil, 2009).

رقابت پذیری:

در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. تاوین[۲] (۲۰۱۰)همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری فرایند، خدمات پس از فروش وخدمات به مشتری را به عنوان مشخصه های توان رقابتی شرکت ها نام برده است. سیگل[۳]، کوکبرن[۴] وکالیبالی[۵] (۱۹۹۹) توان رقابتی را معادل قابلیت یک بنگاه برای فروش سود آور محصولاتش می دانند (حسینی واقبال پور،۱۳۹۱).

۱-۸) قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد تجاری شرکت ها بوده و این عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بر یکپارچه سازی  زنجیره  تأمین  و رقابت پذیری می باشد.

قلمرومکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در سطح کشور

قلمروزمانی: قلمرو زمانی این تحقیق ازشهریور۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۲ می باشد

[۱]  Aslan & Özdemir

[۲] Taiwen

[۳] Siggel

[۴] Cockburn

[۵] Coulibaly

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه مردمشناسی در آثار سعدی
پایان نامه بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان به همراه پرسش نامه های مهارت...
پایان نامه مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
دانلود پایان نامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران
پایان نامه باورهای انگیزشی و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان