پایان نامه بررسی تأثیر کوئرستین بر اختلالات عملکردی ناشی از نارسایی حاد کلیوی القاء شده توسط ایسکمی / خونرسانی مجدد در رت های نر بیهوش شده


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه: آسیب های ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه علل عمده نارسایی حاد کلیوی هستند. ایسکمی با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز مرتبط می باشد استرس اکسیداتیو حاصل عدم تعادل بین تولید گونه های واکنش گر اکسیژن، آنتی اکسیدان ها و فرآیندهای ترمیمی است. کوئرستین یک آنتی اکسیدان قوی با توانایی جاروب کنندگی رادیکال می باشد.

هدف: اثرات کوئرستین بر اختلالات عملکردی کلیه طی فاز اولیه ری پرفیوژن متعاقب ایسکمی دوطرفه کلیوی مورد بررسی قرار گرفت.  

روشها: پس  از جراحی و کانول گذاری در رتهای نر ویستار(320-270 گرم) بیهوش شده با پنتوباربیتال سدیم، یک دوره کلیرانس نیمساعته کنترل انجام شد. به دنبال انسداد 30 دقیقه ای شریانهای کلیوی، یک دوره کلیرانس یکساعته انجام شد.  در انتها نمونه های خونی و ادرار جهت سنجش بعدی غلظت کراتینین، نیتروژن اوره و الکترولیت ها جمع آوری گردید. از 120 دقیقه قبل از جراحی (30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) کوئرستین بصورت داخل صفاقی در گروه کوئرستین، نرمال سالین در گروه کنترل و نرمال سالین بدون انسداد شریان های کلیوی در گروه شاهد تزریق شد.

نتایج: در گروه کنترل کلیرانس کراتینین و بازجذب سدیم در انتهای دوره  ری پرفیوژن کاهش یافتند. استفاده از کوئرستین کلیرانس کراتینین را خفیف کرد  و باز جذب سدیم را بهتر نمود.

نتیجه گیری: کوئرستین اثر بهبودی بخش  روی اختللات  همودینامیک و عملکرد دفعی کلیه در طی فاز اولیه ری پرفیوژن  در رت دارد.

الف) مقدمه

بر اساس مطالعاتی که تا کنون انجام شده، مشخص گردیده است که یکی از عوامل ایجاد کننده نارسایی حاد کلیوی (ARF)[1]، ایسکمی می باشد.

اگر ایسکمی به مدت کافی ادامه یابد سبب ایجاد آسیب در توبول های کلیوی می شود که حاصل آن ایجاد اختلال در عملکرد دفعی نفرون ها ، توانایی تغلیظ کنندگی اداری کلیه ، ایجاد التهاب و آسیب به سلولهای اندوتلیالی عروق اطرف توبول های ناحیه خارجی مدولا می باشد. در نتیجه کاهش جریان خون و احتقان در این ناحیه از کلیه بوجود می آید که آسیب های بیشتر توبول های کلیه را موجب می گردد. همچنین فیلتراسیون گلومرولی کاهش می یابد که می تواند ناشی از کاهش جریان خون کلیه، انسداد توبول ها در نتیجه تشکیل قالب های توبولی و نشت برگشتی به علت صدمه بافت اپیتلیومی توبول ها  باشد (1).

یکی از اتفاقاتی که در شرایط ایسکمی / خون رسانی مجدد رخ می دهد، تولید بیشتر گونه های واکنشگر اکسیژن (ROS)[2] است. گونه های واکنشگر اکسیژن تولیدی طی مراحلی موجب ایجاد آسیب هایی تحت عنوان استرس اکسیداتیو و لیپید پراکسیداسیون در سلول های بدن می گردند. در نتیجه این آسیب ها، سلول های بدن صدمه دیده، آسیب های بافتی و اختلال در اعمال فیزیولوژیک بدن رخ می دهد و در نتیجه بیماری های مختلفی را موجب می گردد (2).

بنابراین در شرایط ایسکمی / خونرسانی مجدد در کلیه نیز، گونه های واکنشگر اکسیژن تولیدی می توانند طی مراحلی موجب ایجاد آسیب های استرس اکسیداتیو و لیپیدپراکسیداسیون در سلول ها و بافت کلیه گردند و ایجاد اختلالات حاد عملکردی را بوجود آورند.

یکی از راه های دفاعی بدن در برابر این صدمات، آنتی اکسیدان ها می باشند. آنتی اکسیدان های گیاهی اثرات مضر گونه های واکنشگر اکسیژن را به کمترین حد می رسانند. از آنجاییکه این رادیکال های آزاد در بسیاری بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو حائز اهمیت هستند، مطالعات زیادی اثرات حفاظتی آنتی اکسیدان ها را در صدمات حاصل از ایسکمی / خونرسانی مجدد در قلب، کلیه، کبد و روده نشان داده اند (2).

فلاونوئیدها ترکیبات فنولی- گیاهی همراه با اثرات آنتی اکسیدانی قوی هستند که در منابع غذایی مختلفی از قبیل چای، پیاز، کلم بروکلی، سیب و لوبیا سبز یافت می شوند (3). کوئرستین به عنوان یک ترکیب فنولی – گیاهی جزیی از خانواده آنتی اکسیدان های فلاونوئیدی به حساب می آید، جز آنتی اکسیدان های قوی گیاهی است که در بین سبزیجات و میوه جات به وفور یافت می شود و دارای خاصیت جاروب کنندگی در برابر رادیکال های آزاد است. همچنین به عنوان یک ممانعت کننده زانتین اکسیداز (آنزیم محرک تولید گونه های واکنشگر اکسیژن) و لیپید پراکسیداسیون به شمار می رود (5 ،4).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید