پایان نامه بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین


عنوان:

بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین در شهرستان ایوان

چکیده:

هدف من از این تحقیق بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان از دیدگاه والدین آنها در شهرستان ایوان است. در این تحقیق جامعه و نمونه به صورت کاملأ تصادفی انتخاب شده است که در مجموع در این تحقیق 200خانواده شرکت کرده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد مه بین بازی های رایانه ای و پر خاشگری کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

جهت تجزیه و تحلیل این تحقیق از نرم افزار spss استفاده شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

بازی های رایانه ای یکی از سرگرمی های کودکان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان در عصر جدید است. این بازی های مهیج و پر کشش ساعت ها کودک و نوجوان ما را در مقابل صفحه نمایشگر میخکوب کرده، او را از دنیای واقعیات به عالم تخیلات فرو می برد و در این گیر و دار یا چیزی را کند. این بازی ها در کنار محاسنشان، گاه آثار مخرب روحی و جسمی در کودکان و نوجوانان بر جای می گذارند که با توجه به ظرافت فکر و ذهنشان جبران آن ها شاید برای همیشه ناممکن شود. لذا وظیفه ی ما والدین و دست اندکاران امور فرهنگی است که به استفاده کودکان و نوجوانان از بازی خلاقیت آنان تبدیل کنیم و از تأثیرات مخرب آن ها بکاهیم. این مقاله سعی دارد در این جهت اطلاعاتی در اختیار اولیا و مربیان گرامی قرار دهد.

با نگاهی به انبوه بازی های موجود در بازار در می یابیم که قریب به اتفاق این بازی ها وارداتی و محصول کشورهای دیگر، خصوصاً کشورهای غربی است که در ساخت هریک از این بازی ها اهدافی را دنبال می کنند. متأسفانه کشور ما در این زمینه به پیشرفت های قابل توجهی دست نیافته است. شرکت هایی در این زمینه مشغول فعالیت اند و تولیداتی هم عرضه کرده اند که متأسفانه پاسخگوی نیازهای نسل امروز جامعه ما نیست و باید برای این امر مهم و حیاتی، توسط مسئولان ذیربط، تدابیری اندیشیده شود.

بازی های رایانه ای را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

1- بازی های فکری

2- بازی های ورزشی

3- بازی های اکشن (ماجراجویانه و حادثه ای)

4- بازی های جنگی

5- بازی های تخیلی

بحث در مورد هر یک از این بازی ها نیاز به مجال بیشتری دارد، اما آنچه قابل تأمل است این که هریک از این بازی ها برای مقاطع مختلف سنی ساخته شده است؛ همان گونه که دیگر تولیدات فرهنگی مانند: کتاب، مجله، فیلم و… نیز از این قاعده مستثنا نیستند. متأسفانه آن چه در این زمینه اتفاق می افتد، استفاده بی ضابطه مقاطع سنی مختلف از این بازی هاست. به عنوان مثال یک کودک 8 تا 10 ساله از یک بازی اکشن و خشونت بار که سراسر آن پر از کشت و کشتار و فجایع غیر قابل تحمل است، استفاده می کند. من در این تحقیق به بررسی این معضل اجتماعی پرداخته ام.

بیان مسئله:

 برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید