پایان نامه بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی


دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد کرمانشاه

          دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

عنوان

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

استاد راهنما

دکتر فرامرز ملکیان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش2
1- مقدمه _3
2- بیان مسأله4
3- اهمیت و ضرورت پژوهش9
1-4- اهداف پژوهش11
1-5- فرضیه های پژوهش12
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش18
پیش درآمد فصل دوم19
2-1- نمایش خلاق19
2-1-1- نمایش19
2-1-3- اهداف نمایش خلاق22
2-1-4- آموزه های نمایش خلاق23
2-1-5- اصول نمایش خلاق24
2-1-6- مبانی نظری نمایش خلاق27
2-1-7- انواع بازی28
2-1-8- بازی و تئاتر  _43
2-2-1- تعریف تفکر انتقادی44
2-2-2- ماهیت تفکر انتقادی45
2-2-3- اهمیت برخورداری از تفکر انتقادی46
2-2-4- چگونگی و نحوه تعامل هنر و تفکرانتقادی برای کودکان47
2-2-5- هنر به عنوان محتوا و کنش در فکرپروری کودکان54
2-3- پیشرفت درسی55
2-3-1- نظریه های برنامه درسی  برای پیشرفت درسی56
2-3-2- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی59
2-43- پیشینه پژوهش65
2-5- جمع بندی فصل دوم69
2-6- مدل مفهومی پژوهش71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش75
پیش درآمد فصل سوم_________________________________76
3-1- روش پژوهش76
3-2- طرح پژوهش76
3-4- متغیر های مورد مطالعه78
3-5- ابزار پژوهش79
روایی و پایایی ابزار پژوهش80
3-7- جامعه آماری81
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها82
پیش در آمد فصل چهارم83
4-1- آمار   _83
جمع بندی106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری108
پیش درآمد فصل پنجم109
5-1- خلاصه پژوهش109
5-2- بحث و تفسیر نتایج111
5-3- نتیجه گیری117
5-4- محدودیت های پژوهش119
5-5- پیشنهادات  _119
منابع   __122
پیوست132

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید