پایان نامه بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی کودک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

 موضوع:

 بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی کودک مطالعه موردی روستای طولاب استان ایلام

چکیده تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5

ضرورت انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………….. 7

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 11

ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 11

زمان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 11

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 12

مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق

کارکرد گرایی ……………………………………………………………………………………………………………. 14

تعریف فنکسیون یا کارکرد ……………………………………………………………………………………………… 15

مفهوم کارکرد …………………………………………………………………………………………………………… 16

اصول کارکردگرایی …………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل سوم: معرفی کلی روستا

راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب …………………………………………………………………. 20

معرفی شهرستان ایلام ……………………………………………………………………………………………….. 22

موقعیت جغرافیایی روستای طولاب ……………………………………………………………………………………. 24

علل پیدایش روستا …………………………………………………………………………………………………….. 25

موقعیت طبیعی روستا ………………………………………………………………………………………………….. 26

شرایط اقلیمی روستای طولاب ………………………………………………………………………………………… 27

حداکثر و حداقل دما ………………………………………………………………………………………………………. 27

عوارض مهم طبیعی روستای طولاب …………………………………………………………………………………… 27

جمعیت روستای طولاب …………………………………………………………………………………………………. 29

تاسیسات و خدمات روستای طولاب ……………………………………………………………………………………. 30

وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33

مذهب مردم روستای طولاب ……………………………………………………………………………………………. 33

زبان مردم روستای طولاب ………………………………………………………………………………………………. 33

وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب ………………………………………………………………………………….. 34

ساخت قدرت در روستای طولاب ………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم : یافته های تحقیق

اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب …………………………………………………………………….. 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد کودک ………………………………………………………………… 39

بچه میری – سقط جنین …………………………………………………………………………………………………. 41

آیین روشن کردن چراغ …………………………………………………………………………………………………….. 44

زایمان و تولد کودک ………………………………………………………………………………………………………….. 45

ناف بریدن کودک ………………………………………………………………………………………………………………. 47

تغذیه و تابوهای غذای ……………………………………………………………………………………………………….. 50

رسم پخت آش هفتلان ……………………………………………………………………………………………………… 51

رسم پخت آش سرچلگانه ………………………………………………………………………………………………….. 52

لباس نوزاد در چهل روزگی ………………………………………………………………………………………………….. 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی …………………………………………………………………………….. 54

دندان در آوردن کودک و پخت آش دامو …………………………………………………………………………………….. 57

سوراخ کردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59

از شیر گرفتن کودک …………………………………………………………………………………………………………. 60

مراسم ختنه به صورت سنتی ……………………………………………………………………………………………… 61

مدرسه و تحصیل کودکان در روستای طولاب …………………………………………………………………………….. 63

تحلیل کارکردی باورهای روستای طولاب …………………………………………………………………………………. 65

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع پایان نامه ای………………………………………………………………………………………………………….. 68

فهرست مصاحبه شوندگان…………………………………………………………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید