پایان نامه بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت

عنوان :

بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه

 

چکیده :

اخیرا تصمیم گیری و مباحث پیرامون آن مانند انتصابات و به دنبال آن شایسته سالاری به

عنوان موضوع روز یدر سازمانها و کشور مطرح است ،طوری که برخی مدیریت را خود

تصمیم گیری می دانند مدل پیشنهادی انتصابات، ابزاری برای تسریع در تصمیم گیری مدیران

محسوب می گردد . یقاین تحق که نتیجه ی یک پژوهش انجام گرفته در سازمان تامین

اجتماعی کرمانشاه است، سعی شده که با استفاده از مدل های چند شاخصه علاوه بر سرعت در

تصمیم گیری مدیریت به این سوال پاسخ داده شود که مناسب ترین انتخاب از بین گزینه

های موجودکدام است. این روش بر اساس شاخص های تصمیم گیری و برپایه ی ماتریس بنا

وگردیده بدین منظور در این تحقیق برای پاسخ به اینکه به چه عوامل، گزینه و یا امتیاری باید

تأکید کرد از مدل چند شاخصه MCDM  استفاده شده است. این پژوهش به چگونگی طراحی

یک مدل کار آمد جهت انتصابات در سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه با استفاده از تکنیکهای

چند معیاره پرداخته و هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر

انتصابات و درجه بندی آنها ( ضریب اهمیت ) تو ان خاب گزینه بهینه و تهیه مدل انتصابات

است که پس از پالایش اولیه در بین شاخصها و معیارها با استفاده از AHPیکی از روش های MCDM می باشد .

وسایر نرم افزارهای مرتبط که از مهم ترین ابزارهای کمک درتسریع فنون تصمیم گیری چند معیاره هستند ، معیارهای شاخصها رتبه بندی شده پس ازطراحی مدل و ورود داده ها بهترین گزینه انتخاب معرفی میشود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید