پایان نامه بررسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابه جایی آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :

بررسی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابه جایی آزاد در یک محیط متخلخل محدود

چکیده :

اثر تشعشع و جابه جایی آزاد در یک محیط متخلخل اشباع که در داخل یک سیلندر

حلقوی قرار داده شده مورد بررسی قرار گرفته است . روش المان محدود جهت

حل معادلات حاکم استفاده شده است تاثیر ضریب منظر و نسبات شعاعی برروی

عدد ناسلت نشان داده شده است اثر تشعشع بررفتار انتقال حرارتی مورد بحث

قرار گرفته است . نتایج برای دو مورد مقید سیلندر عمودی و صفحه عمودی که در

داخل محیط متخلخل  اشباع قرار گرفته اند موجود می باشد مشاهده می شود که

عدد ناسلت میانگین با پارامتر تشعشع به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد .

عدد ناسلت میانگین به مقدار ماکزیمم خود در ضریب منظر حدود یک می رسد .

عدد ناسلت میانگین همیشه با کاهش نسبت شعاعی کاهش می یابد .

سپس در این مقاله مطالعات و پژهش های عددی انتقال حرارت در یک سیلندر

مخروطی که با ماده ای متخلخل  اشباع شده باشد . ارائه گردیده است . فرض

شده است که انتقال حرارت با دو مکانیزم جابه جایی آزاد و تشعشع صورت پذیرد .

سطح داخلی استوانه مخروطی در شرایط دمای یکنواخت دیواره نگه  داشته می شود .

معادلات با مشتقات جزئی بدست آمده با کمک پارامتر های بی بعد مناسب بدون بعد

شده اند و سپس با روش المان محدود حل می شوند . محیط تخلخل مورد نظر به کمک

حل معادلات کوپل شده مونتوم و انرژی به روش های تکرار مورد استفاده قرار گرفته است .

نتایج بدست امده برای شرایط مختلف مقادیر هندسی و پارامتر های فیزیکی محیط متخلخل

و با تاکید بر زاویه مخروط استوانه مورد بحث قرار گرفته است .مشاهده می شود که زاویه

مخروط نقش اساسی در انتقال حرارت از سطح داغ به محیط را ایفا می کند .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد