پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب و اکسید آلومنیوم تحت یک میدان مغناطیسی ثابت


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

گروه حرارت و سیالات

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی

استاد راهنما:

دکتر قنبرعلی شیخ‌زاده

استاد مشاور:

دکتر علی عارف‌منش

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه………………………………………………………………… 2

1-2  مروری بر کارهای گذشته………………………………………….. 3

1-3  هدف و موضوع تحقیق……………………………………………… 9

1-4 روش تحقیق………………………………………………………… 10

1-5 مروری بر فصل‌ها……………………………………………………. 11

فصل دوم: نانوسیالات

2-1 مقدمه………………………………………………………………… 13

2-2 مواد مورد استفاده در نانوسیالات…………………………………. 14

2-3  ویژگی­های نانوسیالات………………………………………………. 15

2-4 روابط حاکم بر خواص نانوسیال…………………………………….. 17

2-4-1  ضریب هدایت حرارتی…………………………………………… 17

2-4-2  ویسکوزیته نانوسیالات…………………………………………. 22

2-4-3  سایر خواص نانوسیالات………………………………………… 23

فصل سوم: محیط متخلخل

3-1 مقدمه……………………………………………………………….. 25

3-2 توصیف محیط‌های متخلخل……………………………………….. 26

3-3 روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی………………………….. 28

3-4  معادلات حاکم در محیط متخلخل………………………………….. 33

3-5  جمع‌بندی……………………………………………………………. 38

فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی

4-1 مقدمه………………………………………………………………… 40

4-2 هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟……………………………… 40

4-3 تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی………………………… 43

4-4  معادلات حاکم بر الکترودینامیک……………………………………. 46

4-4-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز…………………………………… 46

4-4-2 قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی……………………………….. 48

4-4-3  قانون آمپر………………………………………………………….. 50

4-4-4  قانون فارادی……………………………………………………….. 51

4-4-5 شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی…52

فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی

5-1 مقدمه…………………………………………………………………. 55

5-2 معادلات حاکم و شرایط مرزی……………………………………….. 55

فصل ششم: حل معادلات حاکم

6-1 روش حل تشابهی…………………………………………………….. 59

6-2 بی‌بعدسازی معادلات………………………………………………….. 61

6-3 حل معادلات…………………………………………………………….. 63

فصل هفتم: ارائه نتایج

7-1 مقدمه…………………………………………………………………… 67

7-2 صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری…………………………………….. 67

7-3 بررسی میدان سرعت، دما و غلظت…………………………………. 70

7-4  بررسی انتقال حرارت…………………………………………………. 83

7-5 بررسی انتقال جرم……………………………………………………. 88

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

8-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………… 93

8-2 پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده …………………………………..95

فهرست منابع………………………………………………………………. 96

پیوست‌ها………………………………………………………………….. 100

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید