پایان نامه بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال


دانشگاه کاشان

دانشکده مهندسی مکانیک

گروه حرارت و سیالات

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی

استاد راهنما:

دکتر علی عارف منش

 استاد مشاور:

دکتر قنبر­علی شیخ­زاده

 

چکیده:

در پایان­نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کم در مجاورت دیواره مایل موجی شکل و تحت میدان مغناطیسی پرداخته شده است. دیواره نفوذپذیر بوده و در نتیجه می­توان سیال را به درون دیواره مکش یا از درون آن دمش نمود. میدان مغناطیسی عمود بر دیواره و به سمت داخل و جریان الکتریکی عمود بر صفحه تشکیل شده توسط میدان مغناطیسی و سرعت سیال می­باشد تا بتوان نیروی مغناطیسی­ای در جهت جریان یا خلاف آن ایجاد نمود.
جریان آرام و تراکم­ناپذیر بوده و شرط عدم لغزش بین سیال و دیواره برقرار است. برای حل معادلات حاکم ابتدا با اعمال یک تبدیل مختصات در پارامترهای x و y صفحه موجی شکل را مسطح کرده و آنگاه توسط روش انتگرالی معادلات PDE را به معادلات ODE تبدیل نموده و در نهایت دستگاه معادلات حاکم را به روش رانگ کوتا مرتبه چهارم و با استفاده از نرم افزار میپل حل می­نماییم.

نتایج نهایی نشان می­دهند با افزایش زاویه­ی سطح تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش می­یابند. همچنین با افزایش پارامتر مغناطیسی تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش یافته و با افزایش دامنه و فرکانس سطح تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش می­یابند. همچنین با افزایش عدد پرانتل تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش می­یابند. بعلاوه با افزایش قدرت مکش تنش برشی و عدد ناسلت هر دو افزایش یافته و با افزایش قدرت دمش تنش برشی و عدد ناسلت هر دو کاهش می­یابند.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………..2

1-2 مروری بر کارهای گذشته………………………………………………………….3

1-3 شرح مساله……………………………………………………………………….6

1-4 روش تحقیق………………………………………………………………………7

فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی

2-1 تاریخچه­ای از هیدرودینامیک مغناطیسی………………………………………9

2-2 معادلات الکترودینامیک درمبحث هیدرودینامیک مغناطیسی…………………..10

2-2-1 میدان الکتریکی و نیروی لورنتز……………………………………………..10

2-2-2  قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی……………………………………………11

2-2-3  قانون آمپر………………………………………………………………………..12

2-2-4  قانون فارادی…………………………………………………………………12

2-2-5 جمع­بندی…………………………………………………………………………13

فصل سوم: مروری بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس

3-1 روش تحلیل مقیاسی……………………………………………………………….15

3-2 روش انتگرالی………………………………………………………………………..20

3-3-1 روش تشابهی…………………………………………………………………..23

3-3-2 اثر وجود جریان از طریق دیواره : (دمش و مکش ) …………………………..25

فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم

4-1 شرح مساله…………………………………………………………………………..28

4-2 معادلات حاکم………………………………………………………………………….29

4-3 حل انتگرالی معادلات حاکم………………………………………………..32

4-3-1 انتگرال­گیری از معادلات حاکم……………………………………………..32

4-3-2 حل معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی………………………………………33

4-4 عدد ناسلت …………………………………………………………………………..37

4-5 تنش برشی ………………………………………………………………………..38

فصل پنجم: اراﺋﻪ­ی نتایج

5-1 صحت سنجی برنامه کامپیوتری………………………………………………..40

5-2 تاثیر تغییرات زاویه سطح (  ) ……………………………………………………..42

5-3 تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی ……………………………………………..47

5-4 تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح …………………………………………………52

5-5 تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح ……………………………………………57

5-6 تاثیر تغییرات عدد پرانتل ………………………………………………………62

5-7 تاثیر تغییرات سرعت مکش و دمش به سطح  ………………………………….67

فصل ششم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها

6-1 نتیجه­ گیری………………………………………………………………………….77

6-2 پیشنهادها…………………………………………………………………….78

فهرست منابع…………………………………………………………………….80

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید