پایان نامه بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی سیستمهای انرژی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (FCCU) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی

اساتید راهنما :

دکتر مجید عمیدپور

دکترحسین صیادی

 

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمه   …………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………    2

1-1- مدلسازی و شبیه سازی   ………………………………………………………….    2

1-2- کاربردهای شبیه سازی………………………………………………………………..     3

1-2-1- کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها   …………………….  3

1-2-2- کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرایند   …………………………….      3

1-2-3- کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب ازتاسیسات موجود ……………… 4

فصل دوم: تئوری       ………………………………………………………………      6

2-1- شرح کلی   ……………………………………………………………………………….    7

2-2- چگالی و اندازه ذرات ……………………………………………………………………….    8

2-3- فعالیت (Activity)……………………………………………………………………..   9

2-4- مقدار کربن بر روی کاتالیست (Carbon content)   ………………………….  9

2-5- تبدیل (Conversion)   …………………………………………………………….    10

2-6- مشابه سازی واحد کت گراکر   ……………………………………………………..    10

2-7- واکنشهای شیمیایی کراکینگ………………………………………………………..    11

2-8- مدل سینیتیکی کراکینگ ……………………………………………………………    12

.2-9- شرح کلی واحد FCCU آبادان …………………………………………………    15

2-9-1-  سیستم پیش گرم کننده خوراک (Feed preheater system)  ………    16

2-9-2- راکتور (Reactor)   ……………………………………………………………….   17

2-9-3- تزریق خوراک به راکتور(Feed injection to reactor) ……………….    17

2-9-4- منطقه واکنشReaction zone ) )   ………………………………………

2-9-5- بازیابی کننده کاتالیست در راکتور(Reactor catalyst recovery)……….   19

2-9-6- عریان کننده کاتالیست مصرف شده (Spent catalyst stripper) …………   20

2-9-7- لوله ایستاده کاتالیست مصرف شده و شیرهای لغزنده (Spent catalyst stand pipe & slide valves)………….21

2-9-8- احیاء کننده کاتالیست (Regenerator section) ……………………    22

2-9-9- دمنده هوا (Air blower)   ……………………………………………………   22

2-9-10- احیاء کننده   …………………………………………………………………….   23

2-9-11- کاترل ((cottrell percipitator   ………………………………………………….

2-9-12- بخش تفکیک محصولات راکتور(Fractionation section) …………..   25

2-9-13- سیستم ته مانده برج (Slurry system)  ………………………………    26

2-9-14- ته نشین کننده دور(Dor settler) ………………………………………….   26

2-9-15- سیستم گازوییل سنگین (Heavy cycle oil system) ………………..    27

2-9-16- سیستم گازوییل سبک (Light cycle oil system)  ……………………    27

2-9-17- سیستم برگشتی گردشی بالای برج (Top circulating reflux system) …….. 28

فصل سوم : پیشینه   ………………………………………………………………      29

فصل چهارم: اشکال و جداول…………………………………………….         31

فصل پنجم : نتایج و بحث   ……………………………………………………    74

5-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………..    75

5-2- خوراک   ……………………………………………………………………………….    75

5-3- رایزر (Riser)   ………………………………………………………………….   76

5-4- راکتور   ……………………………………………………………………………..    78

5-5- کاتالیست   ………………………………………………………………………….    79

5-6- داده های تجربی   ………………………………………………………………….    80

فصل ششم: نتیجه گیری …………………………………………….    84

منابع    ……………………………………………………………………………….  86

چکیده:

در این پروژه واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان با استفاده از نرم افزار Hysys refinery مشابه سازی شده است. در مشابه سازی و دریافت اطلاعات از خصوصیات خوراک و حل معادلات موازنه جرم و انرژی استفاده شده است. داده های مشابه سازی و داده های عملیاتی واحد کت کراکر آبادان با هم مقایسه شده اند.

همچنین با تغییر بعضی متغیرهای مهم عملیاتی واحد ، تاثیر آنها روی وزن مولکولی و عدد اکتان بررسی شده است و شرایط بهینه برای عملیات واحد معرفی شده است.

در پایان با استفاده از انرژی گرمایی گازهای خروجی واحد ( برج احیاء )اقدام به تولید مقدار قابل توجهی بخار آب با فشار متوسط شده است که مجددا” در واحد مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش اقتصادی ان محاسبه گردیده است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید