پایان نامه بررسی امکان تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………… 2

فصل اول(کلیات)

1-1- پرسش اصلی تحقیق…………………………………………… 5

1-2- محصولات لبنی تخمیری………………………………………… 5

1-3- ماست…………………………………………………………….. 7

1-3-1- تولید ماست……………………………………………………. 8

1-3-2- مشکلات و معایب ماست و راه حل‌های اصلاح آن…………. 9

1-3-2-1- طعم تلخی…………………………………………………… 9

1-3-2-2- طعم ماستی ـ مخمری……………………………………… 9

1-3-2-3-کپک زدگی………………………………………………….. 10

1-3-2-4- ترش شدن ماست…………………………………………. 10

1-4- کشت‌های آغازگر در ماست……………………………………. 11

1-5- پروبیوتیک‌ها……………………………………………………… 15

1-5-1- معیارهای اساسی در گزینش پروبیوتیک‌ها……………….. 17

1-5-2- جنس بیفیدوباکتریوم………………………………………….. 19

1-5-3- خواص سلامت بخش پروبیوتیک‌ها………………………….. 20

1-5-4- برخی مواردی خواص سلامت بخش پروبیوتیک‌ها بر انسان….21

1-6- پری بیوتیک‌ها (prebiotics)…………………………………….. 21

1-7- مهم‌ترین محیط‌های کشت پروبیوتیک‌ها در ماست……………. 22

1-8- دشواری‌‌های تولید ماست پروبیوتیک……………………………. 23

1-8-1- شرایط تهیه کشت‌های پروبیوتیک (باکتری‌های آغازگر)……… 23

1-8-2- اسیدیته و pH فرآورده…………………………………………… 24

1-9- الیگوساکاریدها ……………………………………………………..24

1-10- خواص حسی محصول نهایی……………………………………. 24

1-11- تولید ماست پروبیوتیک……………………………………………. 25

1-12- مالت………………………………………………………………… 25

1-12-1- ترکیبات شیمیایی جو…………………………………………… 26

1-12-2- خواص درمانی جو……………………………………………….. 26

1-12-3- عصاره مالت جو…………………………………………………. 28

1-12-4- پودر عصاره مالت و یبوست……………………………………… 29

1-12-5- پودرعصاره مالت و دیابت………………………………………… 30

1-12-6- پودرعصاره مالت و کاهش کلسترول…………………………… 30

1-12-7- پودر عصاره مالت و داروسازی…………………………………. 31

1-13- فرضیات موجود در این پژوهش…………………………………… 31

فصل دوّم (مروری بر متون گذشته)

2-1- تاریخچه پروبیوتیک…………………………………………………. 33

2-2- گالاکتوالیگوساکاریدها ……………………………………………….34

2-3- مطالعات انجام شده روی ماست و مالت…………………………. 35

2-3-1-تاثیر عصاره مالت بر جیره غذایی گاوهای شیرده ……………….35

2-3-2- استفاده از مالت جو در موش های دیابتی و تاثیر آن بر کاهش قند خون…..36

2-3-3-استفاده از مالت جو در افراد سالم و بیمار برای کاهش قند خون………36

2-3-4- تاثیر انولین و الیگوفروکتوز بر رشد پروبیوتیک ها در ماست چکیده سین بیوتیک…..36

2-3-5- کپسوله کردن لاکتوباسیلوس کازئی و تاثیر آن بر رشد پروبیوتیک ها……37

2-3-6- استفاده از جو در کنترل و تنظیم فاکتور های خونی………37

2-3-7- تاثیر عصاره مالت جو بر کاهش میزان چربی خون…………38

2-4- مروری بر نقش ترکیبات فراسودمند اگزوپلی ساکاریدهای باکتریایی در بهبود کیفیت فراورده‌های لبنی….39

2-5- بررسی افزودن پودر مالت جو بر خواص فیزیکی و بافتی کلوچه……..40

2-6- بررسی امکان سنجی استفاده از نوشیدنی مالت به عنوان حامل مناسب باکتری‌های پروبیوتیک……40

2-7- ارزیابی بیفیدوباکتریوم برای تولید بالقوه نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه مالت……..41

فصل سوّم (مواد و روش‌ها)

3-1- مواد و دستگاه‌ها……………………………………………… 43

3-2- دستگاه‌های مورد استفاده……………………………………. 45

3-3- طرح آزمایش و آماده سازی نمونه‌ها ………………………….47

3-3-1- نوع روش تحقیق……………………………………………. 48

3-3-2- ارزیابی آماری………………………………………………….. 49

3-4- چارت تولید ماست پروبیوتیک غنی شده با پودر مالت………..49

فصل چهارم (نتایج)

4-1- نمودار تغییرات اسیدیته محصول در طول زمان نگهداری……….51

4-2- نمودار تغییراتpH محصول در طول زمان نگهداری……………….52

4-3- نمودار رشد پروبیوتیک‌ها در محصول در طول زمان……………..53

4-4- نمودار تغییرات ویسکوزیته محصول در طول زمان……………….54

4-5- نمودار تغییرات بریکس…………………………………………… 55

4-6- نمودار تغییرات ماده خشک (SNF) محصول در طول زمان……..56

4-7- نمودار تغییرات خاکستر محصول در طول زمان………………… 57

4-8- روند چربی محصول در طول زمان……………………………….. 58

4-1- جدول گزارش قند و فیبر نهایی…………………………………… 59

4-2- جدول فیبر نهایی………………………………………………….. 59

فصل پنجم (نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات)

5-1- نتیجه………………………………………………………………. 61

5-2- بحث……………………………………………………………….. 62

5-3- پیشنهادات……………………………………………………….. 63

منابع…………………………………………………………………….. 64

ضمائم و پیوست‌ها……………………………………………………. 74

Abstract………………………………………………………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی
پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و رضایت مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان
پایان نامه بررسی شناسایی عوامل موثر در تسهیل تجارت
پایان نامه پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت
رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان :دانلود پایان نامه