پایان نامه بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران

استاد راهنما :

آیت الله مختار امینیان

 

 استاد داور:

دکتر محمد علی قربانی

حجت الاسلام سید نور الدین مهدوی مقدم

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………. 6

1-1- بیان مساله ………………………………………………………………………………………… 6

1-2- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………….. 7

1-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 7

1-5- سوابق مربوطه …………………………………………………………………………………… 7

1-6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………….. 7

1-7- روش کار ………………………………………………………………………………………… 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………… 8

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………… 8

1-10- ابزارگردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………. 8

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام …………………………………….. 9

2-1-بخش اول: تعاریف، اصطلاحات………………………………………………………… 9

2-1-1-معنی لغوی و اصطلاحی اقرار…………………………………………………………… 9

2-1-2-  تعریف اقرار در اصطلاح فقهاء و حقوق دانان………………………………….. 12

2-1-3- تعریف شهادت و بینه……………………………………………………………………. 20

2-1-4- شهادت در اصطلاح………………………………………………………………………. 21

2-1-5- معنای لغوی صغیر……………………………………………………………………….. 22

2-1-5-1- مفهوم صغیر در فقه…………………………………………………………………. 22

2-1-5-2- مفهوم صغیر در حقوق ……………………………………………………………. 23

2-1-6- رشد در لغت ………………………………………………………………………………. 24

2-1-6-1- رشد در فقه ……………………………………………………………………………. 24

2-1-6-2- معنی بالغ غیر رشید ………………………………………………………………… 24

2-1-7- معنای حجر…………………………………………………………………………………. 24

 

2-2- بخش دوم: مباحث عام…………………………………………………………………… 25

2-2-1- اقسام صغیر ………………………………………………………………………………… 25

2-2-1-1- صغیر غیرممیز ……………………………………………………………………….. 26

2-2-1-2- صغیر ممیز …………………………………………………………………………….. 26

2-2-2- راههای اثبات رشد ………………………………………………………………………. 27

2-2-2-1- آزمون…………………………………………………………………………………….. 27

2-2-2-2- شهادت شاهدان ………………………………………………………………………. 28

2-2-3- موضوع حجر ……………………………………………………………………………… 29

2-2-3-1- اسباب حجر …………………………………………………………………………… 29

2-2-3-2- دامنه حجر………………………………………………………………………………. 30

 

 

فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاههای فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید

3- فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاههای فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید….. 36

3-1- بخش اول: مستندات………………………………………………………………………. 36

3-1-1- آیات در مورد اقرار ……………………………………………………………………… 36

3-1-1-1- آیه ی 6 سوره ی نساء……………………………………………………………… 36

3-1-1-2- آیه ی 81 سوره ی آل عمران …………………………………………………… 38

3-1-1-3- آیه ی 102 سوره ی توبه ………………………………………………………… 38

3-1-1-4- آیه ی 35 سوره ی نساء ………………………………………………………….. 39

3-1-2- آیات در مورد شهادت…………………………………………………………………… 39

3-1-2-1- آیه ی 25 سوره ی فاطر ………………………………………………………….. 39

3-1-2-2- آیه ی 1 سوره ی بینه ………………………………………………………………. 39

3-1-3- روایات مربوط به اقرار …………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- روایت اول …………………………………………………………………………….. 39

3-1-3-2- روایت دوم …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-3- روایت سوم ……………………………………………………………………………. 40

3-1-3-4- روایت چهارم …………………………………………………………………………. 40

3-1-3-5- روایت خاصه …………………………………………………………………………. 40

3-1-4- روایت مربوط به بینه ……………………………………………………………………. 48

3-1-4-1- نقد و بررسی روایات مربوط به بینه …………………………………………… 51

3-1-4-2-  اتفاق عقلا بر اقرار …………………………………………………………………. 68

3-1-4-3- اجماع علمای اسلام بر اقرار………………………………………………………. 69

 

3-2- بخش دوم: شرایط و قلمرو اقرار ……………………………………………………. 70

3-2-1- شرایط اقرار ………………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1- منجز بودن اقرار ……………………………………………………………………… 70

3-2-2-1- معلق نبودن اقرار …………………………………………………………………….. 70

3-2-3-1- اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………. 71

3-2-3-1-1- اقرار کننده بالغ باشد …………………………………………………………… 71

3-2-3-1-2- اقرار کننده عاقل باشد …………………………………………………………. 72

3-2-3-1-3- اقرار کننده قاصد باشد………………………………………………………….. 72

3-2-2- قلمرو اقرار …………………………………………………………………………………. 73

3-2-2-1- فرق بینه و اقرار ……………………………………………………………………… 74

 

3-3 – بخش سوم: اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه………………………………… 75

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید