پایان نامه بررسی ارتباط معنادار درگیرشدن در کار با بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف

ارسال شده در سایت پایان نامه

۱-۱-۱٫ آثار فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی به کارکنان هویتی سازمانی می­بخشد: آن­چه که شرکت­ها و سازمان­های موفق را برجسته می­سازد، توانایی آن­ها در جذب، پرورش و نگه­داری کارکنان بااستعداد و خلاق است. مدیران راهبردی و عالی سازمان­های موفق که بیشتر آن­ها از طبقات پایین سازمان برخواسته­اند، چنان روحیه خلاقیت و شکست­ناپذیری را در کارکنان به­وجود می­آورند که حتی آن­هایی که در کار شکست خورده­اند، در رتبه­های پایین­تر به عنوان بهترین­ها مطرح می­شوند. کارگران و کارکنان نیز به نوبه خود همانند کارگرهای سازمان­های موفق دیگر هویت و وابستگی عمیقی نسبت به سازمان خود پیدا خواهند کرد.

فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می­سازد: در سازمان­های با فرهنگ توانمند، کارکنان نسبت به ارزش­ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت می­کنند. تعهد سازمانی را می­توان به پیوند و وابستگی روانی فرد به سازمان تعریف کرد که در آن احساس درگیربودن شغلی، وفاداری و باور به ارزش­های سازمان جای دارد. در تعهد سازمانی سه مرحله دیده می­شود: پذیرفتن، همانندشدن و درونی­کردن. در مرحله اول یک عنصر سازمان از پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی­بخش دست می­یابد و خویشتن را برجسته می­سازد. در مرحله دوم فرد از تعلق به یک سازمان احساس سربلندی می­کند. در مرحله سوم، عضو سازمان در می­یابد که ارزش­های سازمان به گونه­ای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی می­سازد و با ارزش­های شخصی وی سازگار و همانند است.

فرهنگ سازمانی، ثبات نظام اجتماعی را ترغیب می­کند: مؤسسات و سازمان­هایی با فرهنگ توانمند معروف به داشتن معیارهای سخت در انجام کار و کنترل­های دقیق و دشوار می­باشند. برای نمونه، کارکنان باید معیارهای نظافت و آراستگی را رعایت کنند و ضوابط انجام­دادن وظیفه تا جزئی­ترین نکات آن به­طور مشخص تعیین شده است. بدین ترتیب فضای آکنده از تعهد و هیجان و سخت­کوشی در سازمان به وجود می­آید.

فرهنگ سازمانی به شکل­دادن رفتار کارکنان کمک می­نماید: سازمان با فرهنگ توانمند، با کمک­نمودن به اعضای خود برای پی­بردن به محیط کار خود رفتار آنان را شکل می­دهد. لذا سازمان­های موفق زمینه­ای را فراهم می­سازند تا کارکنان، برای آشنایی با تمام ابعاد سازمان و مشکلات آن شغل خود را با پایین­ترین مرتبه و شغل در سازمان آغاز کنند تا به اصول بنیادی کار آشنا شوند. از سوی دیگر افزایش ثبات رفتاری یکی از آثار مهم فرهنگ سازمانی است و بدیهی است که این ثبات در سازمان­های با فرهنگ قوی­تر بیشتر خود را نشان می­دهد(علی­احمدی و همکاران، ۱۳۸۳، ۴).

بنابراین فرهنگ قوی باید شرایط (داخلی و بیرونی) سازگاری داشته باشد و عدم­سازگاری مناسب بین ارزش­های فرهنگی و اهداف و تعهدات سازمانی و محیطی به کاهش اثربخشی منجر می­شود. وجود فرهنگ­های قوی و مثبت در سازمان­ها برای دستیابی به تعالی و نوآوری یک ضرورت است. لذا، ماهیت و محتوای ارزش­ها عامل اصلی در تأثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمان است. اگر ارزش­های غالب، هدف و راهبردی­های سازمانی را حمایت می­کند، فرهنگ یک سرمایه مهم است و برعکس، ارزش­های غلط فرهنگ را به یک مانع جدی برای اثربخشی سازمان­ها تبدیل می­کند(رحیم­نیا و نیکزاد، ۱۳۹۲، ۹۴).

فرهنگ سازمانی در پی شناسایی عواملی که می­تواند به ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان منجر شود، می­توان به وجود فرهنگ سازمانی قوی اشاره کرد. یکی از نتایج عمده وجود فرهنگ سازمانی قوی این است که جابه­جایی کارکنان را بشدت کاهش می­دهد. (رضائیان، ۱۳۹۰، ۲۹۴). فرهنگ قوی موجب می­شود اعضای سازمان درباره جایگاه و محل آن اتفاق­نظر کامل داشته باشند. چنین اتفاق­نظر کاملی باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان می­شود (رابینز، ۱۳۹۰،۳۷۶).

همین­طور فرهنگ سازمانی به طور قابل­توجهی بر برونداد کارکنان مثل بهره­وری، غیبت­کاری و رضایت­شغلی نیز تأثیر می­گذارد. فرهنگ سازمانی این توان را دارد که فعالیت­های روزانه کارکنان را به منظور رسیدن به اهداف برنامه­ریزی­شده ادغام و یکپارچه کند و به سازمان­ها کمک می­کند تا بخوبی با محیط خارجی به منظور پاسخ سریع و مناسب، انطباق و سازگاری پیدا کنند.

فرهنگ سازمانی در زمره مهمترین عامل­های وحدت­بخش و انسجام­آفرین در عرصه فعالیت­های سازمانی به شمار می­رود. بنابراین وجود فرهنگ سازمانی ضعیف، جو بسته و ناسالم به آشفتگی و فشار روانی منجر می­شود که نشانه­های آن احساس درماندگی، انزوا، ناامیدی، سرخوردگی و بدبینی نسبت به خود و دیگران است و آثار آن به صورت کاهش بهره­وری و نارضایتی شغلی ظاهر می­شود (مصطفوی­راد، ۱۳۸۹ :۵۲).

کراسوس[۱] (۲۰۰۶) عنوان می­کند که تعهد افراد نه تنها با کار آن­ها بلکه با ارزش­ها و باورهای فرد نیز مرتبط است. این ارزش­ها و باورها هر قدر قوی باشد، فرهنگ آن سازمان قوی است که در این فرهنگ، مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان  کمتر به قوانین و روش­های رسمی نیاز دارد؛ زیرا وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند، راهنمای رفتار ذاتی آن­ها می­شود (رابینز، ۱۳۹۰: ۳۷۷). فرهنگ سازمانی، که محصول فرعی فرهنگ اجتماعی است به نوبه خود بر ارزش­ها، اخلاق، نگرش­ها، پیش­فرض­ها، و انتظارهای فرد اثر می­گذارد و در رفتار وی جلوه­گر می­شود(حسنی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۷).

فرهنگ سازمانی از چهار بعد، عملکرد و کارائی سازمان را تحت تأثیر قرار می­دهد:

اولاٌ، فرهنگ ممکن است باعث پیشبرد کارائی اقتصادی شرکت از طریق ارتقاء اعتماد به نفس و سطح شخصیتی کارکنان در داخل سازمان شود.

ثانیاً، فرهنگ ممکن است ازطریق ایجاد یک مکانیسم تشویقی از طریق افزایش بهره­وری سازمان باعث افزایش دارایی­های شرکت شود.

ثالثاً، فرهنگ ممکن است کلیه اهداف اقتصادی و اجتماعی را که سازمان بدنبال رسیدن به آن­ها می­باشد تحت تأثیر قرار دهد.

رابعاً، فرهنگ سازمانی ممکن است باعث تقویت ساختار ارتباطی و هماهنگی سازمان گردد. همچنین مطالعات انجام شده بوسیله اسکات و همکارانش نشان می­دهد که تأثیر فرهنگ سازمانی در حفظ سلامتی سازمان از طریق ایجاد تیم­های کاری، هماهنگی و همبستگی بین بخش­های مختلف که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت مستمر می­شود، صورت می­گیرد مطالب یاد شده و بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان می­دهد که شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیت­های مدیران سازمان­ها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگی­های آن، مدیریت می­تواند برنامه­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده نماید (دیویدسان، ۲۰۰۴، ۱۵).

[۱] Crasus

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه راز و رمزهای پنهان و پوشیده قیام های مذکور برا اساس کتاب مقاتل الطالبیین
پایان نامه بازتاب اسطورۀ قهرمانی در داستان گرشاسب بر پایۀ اوستا و متون پهلوی
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج ،بریادگیری- یاد داری وانگیزش پیشرفت...
پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
پایان نامه بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت