پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس


  • مدل چاندون:

چاندون در مدل خود دو بعد ذیل را مطرح می کند:

  1. ارتباط مستقیم: دربرگیرنده روابط خدمت در کار طی ارایه می باشد.این بعد شش بعد فرعی را در بر می گیرد:

– پاسخگویی[۱]

– گوش دادن[۲]

– توانایی تشریح[۳]

– شناخت[۴]

– شخصی سازی[۵]

– نزدیکی روانی[۶]

  1. تشریفات: دربرگیرنده کلیه جوانب تشریفاتی و زمینه ای است که فضای ارایه را شکل می دهد. این بعد،ابعاد فرعی ذیل را در برمی گیرد:

– تواضع هر فرد

– اعتماد[۷]

– امنیت[۸]

– نگرش نسبت به برخوردها[۹]

– زمان انتظار[۱۰]

– ادراک (مشتری) از صلاحیت کارکنان خدماتی.[۱۱](Barbara.etal,2002)

 

  • مدل وینستد

وینستد برای توسعه مدل خود از ابعاد ذیل استفاده می کندWinested,K.F,2000)).

– نقش اعتبار[۱۲]: یا احساس طبیعی رفتار ارائه دهنده خدمت. برخی محققین به بررسی این بعد تحت عنوان صداقت یا اعتماد نیزپرداخته اند.

– حسّاسیت[۱۳]: علاقه به مشتری، توجه به مشتری و بخشی از تکریم مشتری.

– کنترل[۱۴] : کنترل یکی از مهم ترین ابعاد تعیین کننده رضایت از ارایه استWinested,K.F,2000))، سه نوع کنترل را در ارایه خدمت دارای اهمیت می دانند:

  1. Responsiveness

[۲] Listening

[۳] Ability to Explain

[۴] Understanding

[۵] Personslization

[۶] Psychological Proximity

[۷] Confidence

[۸] Security

[۹] Courtesy of each Individual

[۱۰] Waiting time

[۱۱] Attitude of Receptions

[۱۲] Carring

[۱۳] Concern

[۱۴] Control

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • هدف کلی:

بررسی رابطه میان ادراکات مشتری از تعاملات رفتاری و رضایت مشتری از سازمان

  • اهداف فرعی:
  1. بررسی رابطه میان ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت.

۲ بررسی رابطه میان ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و رضایت مشتری.

  1. بررسی رابطه میان رضایت مشتریان و ادراکات آنها از کیفیت خدمت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس  با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید