پایان نامه بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ¬گیری در بیمارستان-های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392


دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

اساتید راهنما:

ملیحه اسدالهی

محمد ارشدی

استاد مشاور:

مهناز جبرییلی

دی ماه 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

عنوان                                          صفحه
فصل اول 
معرفی پژوهش:2
زمینه پژوهش:2
اهداف طرح:8
پیش فرض های پژوهش9
سوالات پژوهش:10
تعریف واژه های اختصاصی:10
فصل دومدانستنی های پژوهش:
چهار چوب پنداشتی:14
مروری بر متون تجربی37
فصل سومروش تحقیق:
نوع پژوهش43
جامعه پژوهش43
محیط پژوهش44
نمونه پژوهش44
روش نمونه  گیری45
مشخصات واحدهای مورد پژوهش45
ابزار  مطالعه46
اعتبار علمی_ روایی ابزار47
اعتماد علمی(پایایی) ابزار48
روش مطالعه48
روش تجزیه و تحلیل داده ها48
ملاحظات اخلاقی50
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فهرست جداول52
         1.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب اطلاعات دموگرافیک54
         2.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب میانگین سابقه خدمت پرستاران به تفکیک مراکز درمانی به ماه55

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید