پایان نامه بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

ارسال شده در سایت پایان نامه

    فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

فصل اول :مقدمه وکلیات

مقدمه و کلیات… 8

1-1-مقدمه. 8

1-2- تعریف و طبقه بندی دیابت… 10

1-3- استرس اکسیداتیو و دیابت… 10

1-3-1مکانیسم تشکیل ROS در دستگاه تناسلی : 11

1-4-پراکسیداسیون لیپیدی غشاء پلاسمایی اسپرم ها: 11

1-5-آسیب دیدن حرکت اسپرم ها: 12

1-6-آسیب به DNA اسپرم ها: 12

1-7- ایجاد دیابت تجربی.. 13

1-8- بافت شناسی بیضه. 14

1-8-1-لوله‌های منی ساز. 15

1-8-2-اسپرماتوژنز. 15

1-8-3-اسپرمیوژنز. 16

1-8-3-1- ساختمان اسپرماتوزوئید. 17

1-8-4-اسپرم‌های غیر طبیعی.. 18

1-8-6-ماهیت دودمانی سلول‌های زایا 18

1-8-7-سلول‌های سرتولی.. 19

1-8-8-بافت بینابینی بیضه. 19

1-9-تستوسترون. 20

1-9-1- اعمال تستوسترون. 20

1-10-تولید جنین در شرایط In vivo. 20

1-10-1-لقاح.. 20

1-10-2-نزدیک شدن گامت‌ها 20

1-10-3- آمیختن گامت‌ها 21

1-10-4- نتایج لقاح.. 21

1-10-5-تسهیم. 22

1-10-6-ظرفیت پذیری اسپرم. 23

1-10-7- لقاح آزمایشگاهی (IVF) 23

1-11-کلیاتی در رابطه با رت(موش صحرایی) 25

1-11-1-بلوغ. 25

1-12-تاریخچه درمانی گیاهان. 26

1-13-ویژگی های آنتی اکسیدانتی گیاهان. 26

1-14-استفاده ازگیاهان در درمان بیماری دیابت… 26

1-15-آلوئه ورا 27

1-15-1:تاریخچه ی آلوئه ورا 27

1-15-2-مشخصات ظاهری گیاه 28

1-15-2-1-ترکیبات شگفت آور این گیاه چیست… 29

1-15-2-2-دلایل عمده برای انتخاب وخواص مصرف ژل آلوئه ورا 30

فصل دوم :مواد وروش کار

2-1- گروه بندی حیوانات… 33

2-2 روش ایجاد دیابت تجربی.. 34

2-3 نحوه اندازه گیری قند خون. 34

2-4- نحوه تهیه ژل گیاهی.. 35

2-5- نحوه تجویز عصاره به حیوان. 35

2-6-نمونه برداری: 35

2-7-بررسی قابلیت باروری آزمایشگاهی(IVF) 36

3-7-1-آماده سازی اسپرم ها برای باروری آزمایشگاهی.. 36

2-7-2-آماده سازی محیط کشت برای IVF.. 36

3-7-3- طرز تهیه محیط کشت جنین (mR1ECM) 36

2-7-4-تخمک گیری از رتهای  ماده 37

2-7-5- عمل لقاح.. 37

2-7-6-ارزیابی رشد جنین ها 37

2-8-نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم. 38

2-9-  شمارش اسپرم ها 38

2-10 بررسی قدرت زیست پذیری اسپرم. 38

2-11- ارزیابی کیفیت کروماتین/DNA اسپرم توسط رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB) 39

2-12- بررسی میزان آسیب DNA اسپرم. 39

2-13 آزمایشات بیوشیمیایی سرم. 39

2-14-آزمایش  بیوشیمیایی بافت بیضه. 40

2-14-1-اندازه گیری میزان مالون دی-آلدئید (MDA) بافت بیضه. 40

2-14-2-سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز: 40

2-14-3-اندازه گیری میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAOC) در بافت بیضه. 40

2-15-بررسی بافت بیضه. 41

2-16 رنگ آمیزی.. 42

2-16-1 رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین.. 42

2-16-2 مراحل مختلف رنگ آمیزی.. 43

3-16-3رنگ آمیزی در هماتوکسیلین.. 43

2-16-4رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison) 44

2-17- ارزیابی هیستومورفومتری بیضه. 46

2-18-ارزیابی میزان اسپرماتوژنز در بافت بیضه. 47

2-18-1-شاخص ضریب تمایز لوله ای (TDI) 47

2-18-2-ضریب بازسازی(RI) 47

2-18-3-ضریب میوزی (MI) 47

2-18-4-شاخص میزان اسپرمیوژنز (SPI) 47

2-19-روش بررسی آماری.. 47

فصل سوم :نتایج

3-1-علائم بالینی.. 49

3-2- بررسی تغییرات قندخون. 49

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا
پایان نامه فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید
پایان نامه کاربرد و عملکرد پیل سوختنی
پایان نامه بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی
سمینار محفظه محافظ آنتن رادار