پایان نامه بررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پایان­نامه جهت اخذ درجه دکترا

رشته مهندسی مکانیک- گرایش ساخت و تولید

عنوان:

بررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش  نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی به روش تیکسوفورجینگ

استادان راهنما:

دکتر سلمان نوروزی

دکتر محمد بخشی جویباری

استاد مشاور:

دکتر سید جمال حسینی­پور

 

فهرست مطالب:

1-   فصل اول- اصول و کلیات………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 2

1-1-1-  روشهای تولید مخلوط مذاب و جامد……………………………………………. 3

1-1-2-  فرآیندهای تولید قطعه از مخلوط مذاب و جامد…………………………………. 5

1-1-3-  مقایسه فرآیندهای رئوکستینگ با تیگسوکستینگ……………………………. 7

1-1-4-   سازوکارهای حاکم بر تغییرات ساختاری در فرآیند‌های شکل‌دهی نیمه‌جامد…8

1-1-4-1- نظریه تغییر شکل و تبلور مجدد بازوهای دندریتی……………………………… 8

1-1-4-2- ذوب ریشه بازوهای دندریتی……………………………………………………… 9

1-1-4-3- سازوکار رشد کنترل شده…………………………………………………………. 9

1-1-4-4- سازوکار به هم پیوستن………………………………………………………….. 9

1-1-5-  پارامترهای موثر بر غیردندریتی شدن…………………………………………… 10

1-2- طراحی آزمایش……………………………………………………………………….. 11

1-2-1-  کلیات……………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-  مراحل مختلف طراحی آزمایش…………………………………………………..11

1-2-3-  انواع طرح­های آزمایشی…………………………………………………………. 12

2-   فصل دوم – پیشینه پژوهش………………………………………………………….. 13

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………14

2-2- مروری بر پژوهش­های مبتنی بر ریخته­گری روی سطح شیب­دار………………….. 14

2-3- مروری بر پژوهش­های مبتنی بر عملیات حرارتی و گرمایش مجدد……………… 20

2-4- مروری بر پژوهش­های مبتنی بر کدنویسی و شبیه­سازی……………………….. 24

2-5- مروری بر پژوهش­های مبتنی بر آهنگری شمش نیمه­ جامد……………………… 27

2-6- شرح مسئله و هدف از کار پژوهشی حاضر………………………………………… 33

3-   فصل سوم – آزمایشات تجربی ………………………………………………………..36

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 37

3-2- تولید شمش نیمه جامد به روش سطح شیب­دار…………………………………. 37

3-2-1-  ماده اولیه مورد استفاده…………………………………………………………. 37

3-2-2-  اندازه­گیری دماهای خطوط مذاب و جامد……………………………………… 39

3-2-3-  تجهیزات مورد استفاده…………………………………………………………… 40

3-2-4-  روش انجام آزمایش و پارامترهای مورد بررسی………………………………… 42

3-3- آهنگری شمش نیمه جامد………………………………………………………….. 44

3-3-1-  معرفی قطعه و طراحی قالب……………………………………………………… 44

3-3-2-  شرایط دمایی حاکم و محاسبه میزان کسر جامد……………………………… 45

3-3-3-  روش انجام آهنگری و پارامترهای مورد بررسی………………………………… 47

3-3-3-1- شکل­دهی نمونه‌های سربی……………………………………………………. 48

3-3-3-2- شکل­دهی نمونه‌های آلومینیمی………………………………………………. 49

3-3-3-3- آزمون فشار و آزمون حلقه………………………………………………………. 50

3-4- چگونگی اندازه­گیری پارامترهای خروجی………………………………………….. 51

3-4-1-  مطالعه ریزساختار…………………………………………………………………. 51

3-4-2-  محاسبه اندازه متوسط دانه و میزان کرویت……………………………………… 52

3-4-3-  آزمون سختی سنجی…………………………………………………………….. 53

3-4-4-  آزمون کشش………………………………………………………………………… 53

4-   فصل چهارم – شبیه سازی اجزای محدود…………………………………………… 54

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 55

4-2- شبیه­سازی اجزای محدود تولید شمش نیمه جامد………………………………. 55

4-2-1-  معرفی نرم­افزار……………………………………………………………………… 55

4-2-2-  معرفی مدل و چگونگی مش­بندی………………………………………………… 57

4-2-3-  تنظیم پارامترهای فیزیکی و مشخصات سیال…………………………………… 58

4-2-4-  اعمال شرایط مرزی و اولیه………………………………………………………….. 59

4-3- شبیه­سازی اجزای محدود فرآیند آهنگری با شمش نیمه ­جامد……………………. 60

4-3-1-  معرفی نرم­ افزار………………………………………………………………………. 60

4-3-2-  مراحل شبیه سازی…………………………………………………………………. 60

4-3-3-  تنظیم پارامترهای فیزیکی و مشخصات قطعه و قالب……………………………. 61

4-3-4-  نحوه مش­بندی………………………………………………………………………. 62

4-3-5-  شرایط مرزی و بارگذاری…………………………………………………………….. 63

5-   فصل پنجم – نتایج و بحث………………………………………………………………. 65

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………66

5-2- بررسی نتایج تولید شمش نیمه­ جامد……………………………………………… 66

5-2-1-  بررسی مستقل پارامترها و مقایسه با نتایج شبیه­سازی……………………. 66

5-2-1-1- اعتبارسنجی شبیه ­سازی­ها……………………………………………………… 66

5-2-1-2- اثر خنک­کنندگی سطح شیب­دار……………………………………………………. 68

5-2-1-3- اثر دمای بارریزی…………………………………………………………………… 69

5-2-1-4- اثر زاویه سطح شیب­دار…………………………………………………………….. 74

5-2-1-5- اثر طول سطح شیب­دار…………………………………………………………….. 79

5-2-1-6- تاثیر نرخ بارریزی…………………………………………………………………… 82

5-2-2-  بررسی مشخصات ساختاری نمونه­ها با استفاده از روش طراحی فاکتوریل…. 85

5-2-2-1- بررسی پارامترهای موثر روی درصد کرویت…………………………………….. 87

5-2-2-2- بررسی کمترین قطر میانگین اندازه دانه……………………………………….. 93

5-2-2-3- بررسی میزان سختی……………………………………………………………. 97

5-2-3-  مقایسه حالت بهینه ریخته­گری در محیط خنثی و اتمسفر…………………… 102

5-2-3-1- بررسی میزان تخلخل……………………………………………………………. 102

5-2-3-2- بررسی نمونه­ها با پراش تفرق اشعه ایکس (XRD)…………………………… 106

5-2-3-3- بررسی نمونه­ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)…………………… 107

5-2-3-4- بررسی خواص کششی………………………………………………………….. 108

5-3- بررسی نتایج آهنگری شمش نیمه­جامد قطعه درپوش گیربکس حلزونی مدل 62…108

5-3-1-  اعتبارسنجی شبیه­ سازی­ها………………………………………………………… 108

5-3-2-  بررسی تاثیر گرمایش مجدد روی نمونه­ های ریخته­ گری……………………….. 109

5-3-3-  بررسی تاثیر اصطکاک…………………………………………………………….. 111

5-3-4-  تاثیر سرعت حرکت پرس (نرخ کرنش)……………………………………………. 114

5-3-5-  تاثیر دمای قالب و فشار پرس……………………………………………………… 116

5-3-6-  اثر دمای قطعه و مدت زمان نگهداری……………………………………………… 122

6-   فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………… 128

6-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 129

6-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………. 131

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان
پایان نامه بررسی معیارهای نوین در مفهوم شناسایی دولت ها
دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش
پایان نامه ارشد پیشرفت تحصیلی درس ریاضی
پایان نامه معایب و مزایای آموزش های مهارتی محصول محور