پایان نامه بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی بر روی تار مو با استفاده از داده های نظری و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)


فهرست مطالب

فصل اول : اهمیت مو در طول تاریـــــــخ

 • 1-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل دوم : آناتومی و فیزیولوژی موی سر

 • 2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • 2-2 رژیم های مراقبت از مو ………………………………………………………………………………………. 8
 • 2-3 فولیکول مو ……………………………………………………………………………………………………….. 9
 • 2-4 ساختمان پوست سر ………………………………………………………………………………………….. 14
 • 2-5 چرخه طبیعی رشد مو ……………………………………………………………………………………….. 15
 • 2-6 بررسی شیمیایی تار مو ………………………………………………………………………………………. 17
 • 2-6-1-استحکام تار مو …………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-6-2-شکل ظاهری تار مو …………………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم : آسیب های وارده به موی سر

 • 3-1 بررسی انواع آسیب های وارد شده به تار مو ………………………………………………………… 21

فصل چهارم : شامپو

 • 4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 4-2 فرمول بندی شامپو ……………………………………………………………………………………………. 30
 • 4-3 انواع شامپو ………………………………………………………………………………………………………. 31
 • 4-4 بررسی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………………………… 33
 • 4-5 مکانیسم اثر ترمیمی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………. 36
 • 4-6 طراحی فرمولاسیون حالت دهنده ها ……………………………………………………………………..37
 • 4-6-1 حالت دهنده های چهار جزئی ………………………………………………………………………… 37
 • 4-6-2 حالت دهنده های تشکیل دهنده لایه نازک بر روی مو …………………………………….. 37
 • 4-6-3 حالت دهنده های دارای پروتئین …………………………………………………………………… 38
 • 4-6-4 حالت دهنده های سیلیـــکونی …………………………………………………………………….. 39
 • 4-6-5 گوناگونی حالت دهــــــنده ها ……………………………………………………………………. 40
 • 4-6-5 حالت دهنده های فوری ………………………………………………………………………………. 41
 • 4-6-6 حالت دهنده های عمیق ……………………………………………………………………………….. 41
 • 4-6-7 حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی ……………………………………………………………. 42
 • 4-7 پاک کردن مو توسط شامپو ………………………………………………………………………………… 43
 • 4-8 مروری بر خواص پاک کنندگی شامپو …………………………………………………………………. 44
 • 4-9 کف کنندگی شامپــــو ها …………………………………………………………………………………. 44
 • 4-10 اجزای شامپو…………………………………………………………………………………………………… 46
 • 4-10-1 مواد فعال در سطح ……………………………………………………………………………………… 47
 • 4-10-1-1دسته بندی مواد فعال در سطح……………………………………………………………………. 49
 • 4-10-1-2 سورفکتان های آنــیونی ………………………………………………………………………….. 50
 • 4-10-1-3 سورفکتان های غیر یونی …………………………………………………………………………. 54
 • 4-10-1-4 سورفکتان های آمفوتری…………………………………………………………………………… 55
 • 4-10-1-5 سورفکتان های کاتـــیونی ………………………………………………………………………. 55
 • 4-10-1-6 سورفکتان های چند عاملی ………………………………………………………………………. 56
 • 4-11 افزودنی های ساختـــمانی ………………………………………………………………………………. 57
 • 4-12 افزودنی های عملـــکردی ………………………………………………………………………………. 58
 • 4-13 بررسی پلی کواترنیوم های محلول در آب …………………………………………………………. 60
 • 4-14 افزودنی های سیلیـــکونی ………………………………………………………………………………. 61

 فصل پنجم : بررسی پلیمرها و شیمی پلیمرها در محصولات مراقبت از مو

 • 5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 63
 • 5-2 اتصال پلیمر به تار مو ………………………………………………………………………………………. 64
 • 5-3 پیوند های شیمـــیایی ……………………………………………………………………………………… 64
 • -4 نقطه ایزوالکتریک مو دوام پلیمر ………………………………………………………………………. 66
 • 5-5 نفوذ پلیمر به درون تار مو ……………………………………………………………………………….. 67
 • 5-6 پلیمرهای کاتیونی و واکنش آنها با مو ………………………………………………………………. 68
 • 5-7 واکنش پلیمر های چهارتایی سلولزی با موی انسان ……………………………………………. 69
 • 5-7-1 جذب سطحی و جذب به مو ……………………………………………………………………… 70
 • 5-7-2اثر وزن مولکولی …………………………………………………………………………………………70
 • 5-7-3 تاثیر بار …………………………………………………………………………………………………… 70
 • 5-7-4 تاثیر pH ………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-7-5 تاثیر نمک ………………………………………………………………………………………………….71
 • 5-7-6 تاثیر آسیب به مو ………………………………………………………………………………………. 71
 • 5-8 تاثیر سورفکتانت بر جذب پلیمر …………………………………………………………………….. 72
 • 5-9 پلیمر خنــــثی و آنیونی ……………………………………………………………………………….. 73
 • 5-10 مطالعات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………… 74

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………94

فهرست اشکال

 • شکل 1-1 (سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان) ……………………………………………. 2
 • شکل 1-2 (طاسی سر سقراط) ……………………………………………………………………………… 3
 • شکل 1-3 (آرایش­های مختلف مو در دوران باستان) ……………………………………………….. 4
 • شکل 1-4 (استفاده از کلاه گیس بین پادشاهان فرانسوی) ………………………………………… 4
 • شکل 1-5 (استفاده از کلاه گیس توسط لوئی چهاردهم و ملکه الیزابت ) ……………………. 5
 • شکل 2-1 (ساختمان پیاز مو) ………………………………………………………………………………. 10
 • شکل 2-2 (ساختمان تار مو) ……………………………………………………………………………….. 12
 • شکل 2-3 (ساختمان پوست سر) …………………………………………………………………………. 14
 • شکل 2-4 (مراحل رشد مو) ………………………………………………………………………………… 15
 • شکل 2-5 (نمایش پیوند دی سولفیدی) ………………………………………………………………… 19
 • شکل 3-1 (آسیب های وارد شده به تار مو) …………………………………………………………….. 22
 • شکل 3-2 (اسیب وارد شده به تار مو در اثر موخوره) ……………………………………………….. 23
 • شکل 3-3 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر تیغ نامناسب ………………………………………….. 24
 • شکل 3-4 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر قیچی نامناسب). …………………………………….. 24
 • شکل 4-1 (مکانیسم ترمیم تار مو). …………………………………………………………………………. 36
 • شکل 5-1 (پلی کواترنیوم 10) ………………………………………………………………………………… 68

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید