پایان نامه بررسی اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان

ارسال شده در سایت پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

۱-۷ تعريف اصطلاحات و مفاهيم

۱-۷-۱ تعاريف نظري(مفهومي)

الف) شادي[۱]

داينر، (۲۰۰۲؛ به نقل از کشاورز و وفائيان، ۱۳۸۶، ص ۵۲)، شادي را به عنوان هيجاني چندبعدي تعريف مي کند که در بردارنده ي «نوعي ارزشيابي است که فرد از خود و زندگي اش به عمل مي آورد و مواردي از قبيل رضايت از زندگي، هيجان و خلق مثبت، فقدان افسردگي و اضطراب را شامل مي شود و ابعاد مختلف آن نيز به شکل شناخت ها و عواطف است». اين تعريف با تعاريف ارائه شده توسط ديگر نظريه پردازان و پژوهشگران برجسته ي هيجان شادي، همخواني زيادي دارد (آرگايل؛ به نقل از گوهري انارکي و همکاران، ۱۳۸۳؛ کالاهان[۲]، ۲۰۱۱؛ کار، ۲۰۰۵، ليوبوميرسکي، شلدون و اشکيد، ۲۰۰۵).

ب) لذت[۳]

لذت، يکي از مهمترين هيجانات مثبت انسان محسوب مي شود که به تجربه ي مجموعه اي از حالات هيجاني و جسماني خوشايند اشاره دارد (جانسون، ۲۰۰۹). لذت، ممکن است به صورت حالات هيجاني و فيزيولوژيک شديد، تند و توام با برانگيختگي بالا بروز يابد که در اين صورت معمولاً با اصطلاحاتي همچون سرخوشي[۴] يا خلسه[۵] ناميده مي شود وهمچنين ممکن است به صورت آرامش توأم با احساس خوشايندي و دلپذيري، بروز يابد که در اين صورت معمولاً با نام هايي همچون خشنودي[۶] و وقار[۷] ناميده مي شود. در واقع اينها همگي ابعاد مختلف هيجان لذت هستند (پترسون[۸]، ۲۰۰۶).

مفهوم لذت، به طور کلي به دو دسته ي لذت هاي بدني[۹] و لذت هاي برتر[۱۰] قابل تقسيم است. لذت هاي بدني از طريق حواس و حالات فيزيولوژيک حاصل مي شوند. به عنوان مثال لذت حاصل از فعاليت جنسي، بوييدن رايحه اي خوشايند و يا چشيدن غذايي خوش طعم،‌ از جمله ي لذت هاي بدني، محسوب مي شود. بر خلاف لذت هاي بدني، لذت هاي برتر، از فعاليت هاي پيچيده تري حاصل مي شود و شامل احساساتي همچون سعادت، سرور، آسايش، خلسه و گرمي مي باشد (سليگمن، ۲۰۰۲).

[۱]. Happiness

[۲]. Callahan

[۳]. Pleasure

[۴]. Joy

[۵]. ecstasy

[۶]. contentment

[۷]. serenity

[۸]. Peterson

[۹]. Bodily pleasures

[۱۰]. Higher pleasure

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران
پایان نامه تمایل گشودگی به تجربه بیشتر، تمایل بیشتر برای سرمایه¬گذاری کوتاه مدت
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی مزایای دریافتی مناسب و خلاق ت مدیران در محیط کار
دانلود پایان نامه در مورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد